Ijekavska varijanta

 

Polazna stranica
Biblija
Indeks tema
Konkordans
O nama
Kontakt

 

Ako želite da preuzmete celo Sveto Pismo, najjednostavniji način je da preuzmete arhive u kojima se nalaze sve knjige. Naravno, možete čitati i jednu po jednu knjigu sa ovog sajta. U jednoj od arhiva nalazi se indeks za pretraživanje, koji vam omogućava da tražite stihove kroz sve knjige Biblije. U slučaju problema, molim pogledajte stranicu na kojoj su objašnjeni neki tehnički detalji.

PETOKNJIŽJE (0.8 MB)
ISTORIJSKE KNJIGE (1.1 MB)
PESNIČKE KNJIGE (0.5 MB)
PROROČKE KNJIGE (0.9 MB)
NOVI ZAVJET (1.1 MB)

INDEKS ZA PRETRAŽIVANJE (1.9 MB)


STARI ZAVJET NOVI ZAVJET
Petoknjižje JEVANĐELJE PO MATEJU
PRVA KNJIGA MOJSIJEVA JEVANĐELJE PO MARKU
DRUGA KNJIGA MOJSIJEVA JEVANĐELJE PO LUCI
TREĆA KNJIGA MOJSIJEVA JEVANĐELJE PO JOVANU
ČETVRTA KNJIGA MOJSIJEVA DJELA APOSTOLSKA
PETA KNJIGA MOJSIJEVA RIMLJANIMA POSLANICA
Istorijske knjige KORINĆANIMA POSLANICA PRVA
KNJIGA ISUSA NAVINA KORINĆANIMA POSLANICA DRUGA
KNJIGA O SUDIJAMA GALATIMA POSLANICA
KNJIGA O RUTI EFESCIMA POSLANICA
PRVA KNJIGA SAMUILOVA FILIBLJANIMA POSLANICA
DRUGA KNJIGA SAMUILOVA KOLOŠANIMA POSLANICA
PRVA KNJIGA O CAREVIMA SOLUNJANIMA POSLANICA PRVA
DRUGA KNJIGA O CAREVIMA SOLUNJANIMA POSLANICA DRUGA
PRVA KNJIGA DNEVNIKA TIMOTIJU POSLANICA PRVA
DRUGA KNJIGA DNEVNIKA TIMOTIJU POSLANICA DRUGA
KNJIGA JEZDRINA TITU POSLANICA
KNJIGA NEMIJINA FILIMONU POSLANICA
KNJIGA O JESTIRI JEVREJIMA POSLANICA
Pesničke knjige POSLANICA JAKOVLJEVA
KNJIGA O JOVU PRVA POSLANICA PETROVA
PSALMI DRUGA POSLANICA PETROVA
PRIČE SOLOMUNOVE PRVA POSLANICA JOVANOVA
KNJIGA PROPOVJEDNIKOVA DRUGA POSLANICA JOVANOVA
PJESMA NAD PJESMAMA TREĆA POSLANICA JOVANOVA
Proročke knjige POSLANICA JUDINA
KNJIGA PROROKA ISAIJE OTKRIVENJE JOVANOVO
KNJIGA PROROKA JEREMIJE
PLAČ JEREMIJIN
KNJIGA PROROKA JEZEKILJA
KNJIGA PROROKA DANILA
KNJIGA PROROKA OSIJE
KNJIGA PROROKA JOILA
KNJIGA PROROKA AMOSA
KNJIGA PROROKA AVDIJA
KNJIGA PROROKA JONE
KNJIGA PROROKA MIHEJA
KNJIGA PROROKA NAUMA
KNJIGA PROROKA AVAKUMA
KNJIGA PROROKA SOFONIJE
KNJIGA PROROKA AGEJA
KNJIGA PROROKA ZAHARIJE
KNJIGA PROROKA MALAHIJE

Polazna stranica | Biblija | Indeks tema | Konkordans
O nama | Kontakt