Prethodna tema Исусове приче Sledeca tema

Списак тема

Сличне теме: Проповедање

Мат. 7:24-27 Мат. 13:3-9 Мат. 13:18-33 Мат. 13:36-50 Мат. 18:12-14 Мат. 18:23-35
Мат. 20:1-16 Мат. 21:28-44 Мат. 22:1-14 Мат. 24:32 Мат. 25:1-30 Мар. 4:1-9
Мар. 4:14-20 Мар. 4:26-32 Мар. 12:1-12 Мар. 13:28-29 Мар. 13:34-37 Лука 6:47
Лука 6:49 Лука 7:41-47 Лука 8:5-8 Лука 8:11-15 Лука 10:30-37 Лука 11:5-8
Лука 12:16-21 Лука 12:35-40 Лука 13:6-9 Лука 13:18-21 Лука 14:15-24 Лука 15:3-32
Лука 16:1-9 Лука 16:19-31 Лука 18:1-14 Лука 19:11-27 Лука 20:9-18 Јован 10:1-16
Јован 15:1-5