Prethodna tema Проповедање другим народима Sledeca tema

Списак тема

Сличне теме: Универзалност вере

2 Цар. 17:27-28 1 Дн. 16:23-24 Псал. 18:49 Псал. 96:3 Псал. 96:10 Иса. 43:6-7
Јона 3:1-9 Мат. 24:14 Мат. 28:19 Мар. 13:10 Мар. 16:15 Лука 24:47-48
Дела 10:9-20 Дела 13:2-4 Дела 13:47 Дела 26:14-18 1 Кор. 16:9 Откр. 14:6-7