Prethodna tema Говор Sledeca tema

Списак тема

2 Мој. 22:28 Јов 13:5 Јов 16:3-5 Јов 19:18 Јов 27:4 Јов 38:2
Псал. 10:7-8 Псал. 12:3-4 Псал. 15:1-3 Псал. 34:13 Псал. 35:21 Псал. 37:30
Псал. 39:1 Псал. 41:5-9 Псал. 50:23 Псал. 52:2-4 Псал. 59:12 Псал. 64:2-5
Псал. 69:12 Псал. 69:26 Псал. 70:3 Псал. 77:12 Псал. 102:8 Псал. 106:33
Псал. 119:13 Псал. 119:23 Псал. 119:27 Псал. 119:46 Псал. 119:54 Псал. 119:172
Псал. 120:1-7 Псал. 140:3 Псал. 140:11 Псал. 141:3 Псал. 145:5-7 Псал. 145:11-12
Приче 4:24 Приче 6:16-19 Приче 8:13 Приче 10:11-14 Приче 10:19-21 Приче 10:31-32
Приче 11:11-14 Приче 12:5-6 Приче 12:13-14 Приче 12:16-20 Приче 12:23 Приче 13:2-3
Приче 14:3 Приче 14:25 Приче 15:1-2 Приче 15:4 Приче 15:7 Приче 15:14
Приче 15:23 Приче 15:26 Приче 15:28 Приче 16:21 Приче 16:23-24 Приче 16:27-28
Приче 17:4 Приче 17:7 Приче 17:9 Приче 17:20 Приче 17:27-28 Приче 18:4
Приче 18:6-8 Приче 18:13 Приче 18:20-21 Приче 18:23 Приче 19:1 Приче 19:22
Приче 19:28 Приче 20:15 Приче 21:23 Приче 22:11 Приче 24:2 Приче 24:6
Приче 25:11 Приче 25:15 Приче 25:23 Приче 26:5 Приче 26:20-23 Приче 26:28
Приче 29:11 Приче 29:20 Приче 30:10 Приче 31:26 Проп. 3:7 Проп. 5:3
Проп. 5:7 Проп. 7:22 Проп. 9:17 Проп. 10:11-14 Проп. 10:20 Проп. 12:9-11
Иса. 6:5 Иса. 32:6-7 Јер. 20:10 Амос 5:13 Соф. 3:13 Зах. 8:16
Мат. 5:22 Мат. 5:37 Мат. 12:34-37 Лука 6:45 Дела 23:5 Рим. 1:29-30
Рим. 3:13-14 1 Кор. 6:10 Ефес. 4:22 Ефес. 4:25 Ефес. 4:29 Ефес. 4:31
Ефес. 5:4 Филиб. 1:27 Кол. 4:6 Титу 1:10-11 Титу 3:2 Јаков 1:19
Јаков 1:26 Јаков 3:2 Јаков 3:5-6 Јаков 3:8-10 Јаков 3:13 Јаков 4:11
1 Пет. 2:1 1 Пет. 2:12 1 Пет. 3:9-10 1 Пет. 3:15-16 2 Пет. 2:7-8 2 Пет. 2:10
Јуда 1:8 Откр. 14:5