Informacije i pravila u vezi priloga posetilaca


 • Molimo Vas da prilog pošaljete u odgovarajuću kategoriju! (Termin "prilog" u ovom tekstu odnosi se na sva pitanja, molitvene potrebe, predloge itd. koje posetioci mogu poslati preko web sajta Biblija.info.)


 • Uz prilog ne morate navesti ništa od ličnih podataka. Lični podaci koje navedete neće biti prikazani na sajtu, osim imena, koje se prikazuje u zaglavlju Vašeg priloga. Ako navedete e-mail adresu, odgovor Vam može biti poslat e-mail-om (osim što će biti prikazan na sajtu).


 • Novi prilozi ne prikazuju se na sajtu odmah, nego tek kada ih webmaster odobri. Pregledanje novih priloga se u principu vrši sledećeg radnog dana, ali se ponekad mogu dogoditi i duže pauze.


 • Na odgovor ili komentar se može čekati od nekoliko radnih dana do nekoliko sedmica. Novi prilozi privremeno se prikazuju bez odgovora, ali to ne znači da na njih neće uopšte biti odgovoreno, već samo da čekaju na odgovor.


 • Osobe koje odgovaraju na priloge su vernici i teolozi Hrišćanske adventističke crkve. Odgovori odražavaju lično mišljenje njihovih autora i ne mogu se smatrati za zvaničnu doktrinu bilo koje verske zajednice. Ovaj sajt ne pripada ni jednoj verskoj zajednici.


 • Zadržavamo pravo da pojedine priloge ne prikažemo, delimično prikažemo, ne odgovorimo na njih, ili ih prebacimo iz jedne u drugu kategoriju.


 • Molimo da se u prilozima uzdržite od uvreda na bilo čiji račun, provokacija i slično. (Priloge takve sadržine najčešće čak ni webmaster ne pročita do kraja...)


 • Ovo je sajt posvećen Bibliji, i zato na pitanja u vezi druge duhovne literature u principu ne odgovaramo. Posebno naglašavamo da ne odgovaramo na pitanja u vezi Ellen White.


 • Zadržavamo pravo da priloge, za koje su autori izrazili želju da ne budu prikazani, ipak prikažemo. To ćemo učiniti ako procenimo da mogu biti korisni za druge posetioce (npr. ako neko kasnije postavi slično pitanje), a njihovim prikazivanjem se ne nanosi šteta autorima.


 • Zadržavamo pravo da naknadno dopunjavamo već prikazane odgovore u cilju njihovog usavršavanja.


 • Može se dogoditi da prilozi i odgovori nastali pre uspostavljanja ovih pravila odstupaju od njih.


 • Zadržavamo pravo da promenimo ili dopunimo ova pravila bez obaveštenja.


 • Hvala na razumevanju i strpljenju!

  (21.4.2004)