Spisak i pretraga ove kategorije Novi prilog u ovoj kategoriji Polazna strana

50013    Istinita molitva   (Milamko, 31.12.2003 17:05:37)

  Gospod je blizu svijeh koji ga prizivaju, svijeh koji ga prizivaju u istini.
A kad se moliš Bogu,ne budi kao licemjeri...A ti kad se moliš,uđi u klijet svoju,(na jedno mjesto gdje ćeš biti potpuno sdm)i zatvori vrata svoja, pompli se ocu svojemu koji je u tajnosti; i otac tvoj koji vidi tajno , platiće tebi javno.A kad se moliš , ne govori mnogo, kao neznabošci;jer oni misle da će za mnoge riječi biti uslišani.
Ne budite kao oni...Jer zna otac vaš šta vam treba prije molitve vaše.I ne molite se samo u vaš interes. Isus je rekao:Ovako dakle molite se vi: Oče naš koji si na nebesima, da se sveti ime tvoje;Da se sveti ime tvoje da dođe carstvo tvoje; da bude volja tvoja i na zemlji kao i na nebu...Ako se budete molili samo u vašem interesu dobićete samo trenutnu milost .Apostol Jovan je napisao: I bog će otrti svaku suzu od očiju njihovijeh, i smrti neće biti više, ni plača, ni vike, ni bolesti neće biti više jer prvo prođe.Jovan 5;25.Zaista, zaista vam kažem: ide čas, i već je nastao, kad će mrtvi čuti glas sina Božijega,...28.jer ide čes u koji će svi koji su u grobovima čuti glas sina Božijeba,29.I izaći će koji su činoli dobro u vaskrsenije života, a koji su činili zlo u vaskrsenije suda.