Spisak i pretraga ove kategorije Novi prilog u ovoj kategoriji Polazna strana

50011    Spasenje   (Danijel Brkić, 12.12.2003 14:46:56)

  Draga braco i sestre ,molim vas da se molite za zdravlje i zivot Jovanke Aleksić.Molite se i da Valentina Aleksić što pre sklopi zavet sa Gospodom.
Molite se za Aleksandra,Srbijanku,Draganu,Danijela Brkića i Jovanku i Valentinu Aleksić da ih Gospod vodi u budućnosti i da na kraju obe naše porodice budu u zboru spašenih.
Sa poštovanjem
Danijel Brkić