Spisak i pretraga ove kategorije Novi prilog u ovoj kategoriji Polazna strana

20016    Crkveni hor   (Maja, 8.4.2004 18:26:41)

  Pokusavam da nadjem u Bibliji koja je uloga crkvenog hora. Da li vi imate neke preporuke gde bih to mogla da nadjem u tekstu?Odgovor:

Kod svih proroka koji su imali vizije o stanju na Nebu i u nebeskoj Crkvi vidimo kako bezbroj nebeskih horova slave Boga. Pa ako su anđeli našli za shodno da imaju horove kojima će slaviti Boga, koliko tek mi ljudi imamo razloga za to! Još je car i prorok David uspostavio horove koji su imali za cilj da slave Boga, prilikom svakog bogosluženja (službe u hramu). 1. Dnevnika 6,31-33; 9,33; 15,16-21; 16,4-9; 25,1-7; 2. Dnevnika 5,12-14; 7,6; 20,21-22; 29,25-28; Jezdra 3,10-11; Nemija 12,27-47; Isaija 38,20; 48,20; Sofonija 3,14; Zaharija 2,10; Efescima 5,19; Kološanima 3,16; Psalam 21,13; 32,11; 33,1-3; 68,25-26; 100,2; 150 itd.

Bogdan Bibulović