Spisak i pretraga ove kategorije Novi prilog u ovoj kategoriji Polazna strana

10011    Sveto Pismo   (Aleksandar Ninkovic, 15.3.2004 15:12:56)

  Vas problem, koji naravno ne zelite, a tesko i mozete da vidite jer, opet, ne zelite da ga vidite lezi u tome sto Biblija, Rec Bozija NIJE data pojedincima, vec pojedincima u ZAJEDNICI, u Crkvi. Sveto Pismo, takodje, nije samo za sebe. Ono jedino ima znacenje U UCENJU Crkve, jer ga je Crkva i donela i sastavila. Pismo NIJE palo s neba ukoriceno, vec je Crkva decenijama uoblicavala ono sto mi danas zovemo Biblija. Tekstovi Biblije se smatraju svetima jer ODRAZAVAJU ucenje Crkve, jer, prvo je bilo UCENJE Crkve, a onda Pismo. Pismo je nastalo IZ ucenja Crkve, i JEDINO se U SVETLU tog ucenja MOZE tumaciti. Ako pojedinac BEZ ucenja Crkve uzme da tumaci Pismo, tumacice ga SAMO u svetlu svojih zabluda a ne i u svetlu ISTINE. Tako ga NIKADA Istina ne moze osloboditi, jer ni ne trazi Istinu, vec jedino potvrdu SVOJIH misljenja i stavova.

Nazalost, Adventisti, kao i mnoge druge sekte nastale u Americi nemaju apostolsko nasledje, vec Pismo tumace u svetlu zabluda svojih osnivaca. Vi govorite o "gresci" vasih osnivaca koja "nije ponovljena". Kako da nije? Pa i sama se Helen pokusajem da odbrani zabludu predhodnika, opet usudila da bude pametnija i bolje informisana od Isusa, govoreci da je zabluda u proracunima predhodnika samo mesto a ne i vreme ponovnog dolaska. Zabluda na zabludu.

I naravno, svi stavovi ucenja Pravoslavne i Katolicke Crkve se mogu dokazati sv. Pismom, ali NE SAMO Pismom, jer Pismo NE ZNACI mnogo BEZ jedinstva sa tom PREDAJOM Crkve, koja ga je, opet, i sastavila. Zato je i vas nacin tumacenja Pisma slican kao kad covek u zbirci poezije trazi uputstvo za ves masinu, jer mu jednostavno niko izgleda nije uspeo da objasni da zbirka pesama NIJE uputstvo za ves masinu. (Da sad ne pricam o falsifikatima i namernim pogresnim prevodjenjima Pisma).

Zbog svega toga je eto potrebno da se predstavite ko ste i sta ste, kako bi ljudi znali da izaberu. Uostalom, ako ste tako uvereni u svoju ispravnost, zasto se stidite svoga uverenja i imena? Samo onaj ko ima necasne namere i koji lovi zrtve se skriva. Onaj ko je siguran u sebe nema potrebe za tim.Odgovor:

Sasvim se slažem da većina naših razmimoilaženja potiče od različitih stavova prema Svetom Pismu. Pustimo da samo Pismo da odgovor na dilemu koji stav je ispravniji. Apostol Pavle pisao je Timotiju:

"I budući da iz malena umiješ (poznaješ) sveta pisma, koja te mogu umudriti na spasenje u Hrista Isusa. Sve je pismo od Boga dano, i korisno za učenje, za karanje, za popravljanje, za poučavanje u pravdi, da bude savršen čovek Božiji, za svako dobro delo pripravljen." (2. Timotiju 3:15-17) Sve je pismo OD BOGA dano. Bog je taj koji se otkriva kroz Pismo, ne ova ili ona Crkva. Čak i dete može da upozna Boga kroz Sveto Pismo. Pismo je dano svima koji žele da ih Bog poučava.

"Pregledajte pisma, jer vi mislite da imate u njima život večni; i ona svedoče za mene. I nećete da dođete k meni da imate život. Ja ne primam slave od ljudi, nego vas poznajem da ljubavi Božije nemate u sebi. Ja dođoh u ime Oca svojega i ne primate me; ako drugi dođe u ime svoje, njega ćete primiti. Kako vi možete verovati kad primate slavu jedan od drugoga, a slave koja je od jedinoga Boga ne tražite? Ne mislite da ću vas tužiti Ocu; ima koji vas tuži, Mojsije, u koga se vi uzdate. Jer da ste verovali Mojsiju tako biste verovali i meni; jer on pisa za mene. A kad njegovim pismima ne verujete kako ćete verovati mojim rečima?" (Jovan 5:39-47) Vrlo zanimljivo. Sam Gospod Isus Hristos je rekao: "Pregledajte Pisma" i "Kad ne verujete Bibliji, kako ćete verovati mojim rečima"! A tradicionalne Crkve tvrde da njihovo verovanje, njihove reči, treba da budu merilo za tumačenje Božje Reči - Biblije?!?

"Ovi pak behu plemenitiji od onih što žive u Solunu; oni primiše reč sa svim srcem, i svaki dan istraživahu po pismu je li to tako." (Dela 17:10-12) Sveti apostol Pavle bio je najveći duhovni autoritet onog vremena, a novi vernici u gradiću Veriji su se "usudili" da njegove reči proveravaju Svetim Pismom. Da li su zbog toga ti ljudi ukoreni? Ne, već pohvaljeni i istaknuti kao dobar primer! Rezultat takvog rada se vidi u 12. stihu: mnogi i od Jevreja i od Grka prihvatili su Spasitelja.

"I imamo najpouzdaniju proročku reč, i dobro činite što pazite na nju, kao na videlo koje svetli u tamnome mestu, dokle dan ne osvane i danica se ne rodi u srcima vašima. I ovo znajte najpre da nijedno proroštvo književno ne biva po svome kazivanju; jer nikad proroštvo ne bi od čovečije volje, nego naučeni od svetoga Duha govoriše sveti Božiji ljudi." (2. Petrova 1:19-21) Ove reči upućene su direktno vernicima, ne samo sveštenstvu. Proroštvo nije "od čovečije volje", nije po nadahnuću ni po izboru ljudi, pa čak ni samih proroka i apostola, a ni crkvenih otaca. Tvrdnja da Crkva čini Božju Reč svetom je, izvinite na izrazu, jeres i bogohuljenje.

Činjenica da je Crkva formirala kanon Novog zaveta NE znači da Crkva ima vlast nad Biblijom. Crkva je jednostavno razdvojila knjige koje su napisali apostoli i neki od njihovih učenika, od onih koje nisu napisali apostoli. Izraz "pažljivo uobličavala" neupućeni mogu razumeti kao da je Crkva menjala tekst Biblije, ali to, koliko se god može utvrditi, srećom nije tačno. Samo su postojale manje razlike u mišljenjima koje knjige treba da uđu u kanon, dok oko toga nije postignut dogovor.

Kažete, "svi stavovi učenja Pravoslavne i Katoličke Crkve se mogu dokazati Pismom, ali" (čak i naglašavate) "NE SAMO Pismom". Otkuda onda razlike između tih Crkava, ako se svi njihovi stavovi mogu dokazati Pismom, a obe tvrde da imaju apostolsko nasleđe i da je njihovo predanje sveto?!? Zar ne vidite da se stav "ne samo Pismom" direktno suproti rečima iz Otkrivenja 22:18-19: "Ako ko dometne ovome, Bog će nametnuti na njega zla napisana u knjizi ovoj"!?!

Tradicionalne Crkve optužuju adventiste da krše ovaj princip zato što poštuju Elen Vajt. Međutim, za adventiste Elen Vajt NIJE merilo doktrine. Doktrinu koja se ne može dokazati SAMO Biblijom, ne treba da prihvatimo. Ono što pišete o navodnim zabludama Elen Vajt je izmišljotina, ona nikada nije tvrdila da je Isus već došao na Zemlju po drugi put.

Sasvim ste u pravu kada kažete da Bibliju ne može tumačiti ko kako hoće. Nažalost, zaista neki hrišćani tumače Bibliju proizvoljno i dolaze do nakaradnih zaključaka. Ali nije istina da SVI koji su izvan tradicionalnih Crkava tumače Bibliju tako! Postoje jasni principi tumačenja Biblije kojih se treba držati: pre svega "samo Pismo", zatim poštovanje konteksta, istorijsko i kulturno okruženje, konzistentnost simbolike itd.

Bog je dao da se Njegova Reč zapisuje zato što usmenim predanjem može doći do iskrivljavanja (setite se igre "gluvih telefona"), a Crkva je već oko 150. godine posle Hrista tvrdila da predanje ima veću težinu od Biblije!?! Apostol Pavle je jasno zapisao: "Jer se već radi tajna bezakonja, samo da se ukloni onaj koji sad zadržava." (2. Solunjanima 2:1-8) Po smrti apostola, nažalost, vodeća mesta u Crkvi postepeno su zauzeli ljudi koji su bili pod uticajem grčke filozofije, gnosticizma, paganskih verovanja, antisemitizma itd. itd. Tako je nastao otpad u Crkvi, "tajna bezakonja" u kojoj ljudi stavljaju sebe na mesto Boga. Samim tim, merilo apostolskog nasleđa, koje pominjete, je apostolska doktrina iskazana u Bibliji, a ne tradicija ove ili one Crkve, nastala u vreme otpada.

Već smo se jasno predstavili na toliko mesta na ovom sajtu, tako da insistiranje nekih posetilaca na tome postaje čudno.

Ima još dosta stihova u vezi ove tematike koji se mogu navesti, ali preporučujem Vam da ih sami potražite, uz molitvu za razumevanje Svetim Duhom. Jer, Bog je hrišćanima obećao da će ih Duh istine uputiti na svaku istinu (Jovan 16:13); dakle, Duh Božji, a ne pre svega Crkva, je osnovni uslov za poznanje istine. Više o formiranju kanona Biblije možete pročitati u odgovorima na pitanja broj 91 i 95. Sve najbolje!

A.S.