Spisak i pretraga ove kategorije Novi prilog u ovoj kategoriji Polazna strana

164    Dina   (emina, 17.5.2004 4:53:37)

  da li mi mozete reci kakvu ulogu u Bibliji ima Dina, kcer Jakova i Lije?Odgovor:

U Bibliji postoje mnogi događaji za koje neki ljudi misle da nemaju svoje mesto u njoj. Ona nam govori o mnogim negativnim ličnostima i negativnim događajima. U jednom tekstu nam se daje odgovor zašto je Bog naredio da se tako zapiše. "Jer što se napred napisa za našu se nauku napisa, da trpljenjem i utehom pisma nad imamo." (Rimljanima 15,4)

Dina (o kojoj je izveštaj zapisan u 1. Mojsijevoj od 34,1 do 35,6) može poslužiti kao primer milionima mladih ljudi koji odlaze na mesta koja Bog nije namenio pravim svojim sledbenicima. Mnogi mladi kao i Dina odlaze samo iz radoznalosti, ali greh je uvek tu da nas ščepa svojim kandžama. Zato Vam preporučujem: čitajte Psalam 1. i razmišljajte o njemu, pa će Vam postati jasno gde je Dina pogrešila i zašto je Bog dozvolio da ovaj izveštaj ostane zabeležen na stranicama Biblije.

Bogdan Bibulović