Spisak i pretraga ove kategorije Novi prilog u ovoj kategoriji Polazna strana

163    Gubitak spasenja   (Maraja, 10.5.2004 12:39:47)

  Vidim da moje pitanje nije dobilo odgovor. Možda ga nisam dobro postavila. Naime, radi se o tome da me interesuje sledeće: ako je neko Božije dete - dakle obraćeni hrišćanin - da li postoji mogućnost da izgubi božije spasenje? Da li možda nešto u njegovom životu (npr. ako ode od Boga, huli na Njega ili Ga odbaci) može da izazove gubitak spasenja? Ja znam da je Isus rekao da svi koji u Njega veruju imaju večni život, ali ako tako da kažem "prestanu da veruju" da li sledi gubitak večnog života i odvajanje sa jarcima na sudni dan?Odgovor:

Da, moguće je izgubiti spasenje! Verom u Hrista i prihvatanjem Njegovih zasluga na krstu Golgote, mi dobijamo oproštenje i spasenje od svih naših prošlih greha, ali ne i od budućih. Isus je to jasno potvrdio kada je kazao Mariji Magdaleni, koju su Jevreji potpuno ispravno po zakonu osudili na smrt zbog preljube: "I ja te ne osuđujem, idi i ne greši više."

Zapamtimo, pomilovanje za jedno krivično delo ne daje nam pravo da možemo učiniti drugo krivično delo. Za svako se delo posebno odgovara. Ceo moj život vođen po Božjoj volji ne može opravdati jedan sat proveden u grehu. Kod Boga ne važi kompenzacija, nego potpuna vernost do kraja i to u svemu. Pored stotine drugih navešću samo jedan biblijski tekst: "Ko sagreši u jednome kriv je za sve" (Jakov 2,10).

Dobra vest je da sve naše snage NE treba da budu okrenute borbi protiv greha, i NE treba da živimo pod neprekidnim pritiskom da ne sagrešimo. Naš pogled treba da bude stalno okrenut Hristu, jer od Njega možemo iz dana u dan dobiti silu za život po Božjoj volji! Molim pročitajte tekst u 1. Jovanovoj 1:8-2:6. Iz tog teksta jasno je da onaj ko govori da je hrišćanin a ne drži Božje zapovesti, nije spasen. Međutim, onaj ko se iskreno pokaje, dobija oproštenje. Potrebno je da se svakog dana učimo od Hrista, da Mu se svakog dana predamo, da se svakog dana kajemo za svoj učinjeni greh i tražimo od Njega oproštenje.

B.B. & A.S.