Spisak i pretraga ove kategorije Novi prilog u ovoj kategoriji Polazna strana

157    Isaija 66,22-24   (Sergej, 1.4.2004 23:13:08)

  Sledeci stihovi se nalaze u knjizi proroka Isaije, 66 poglavlje:

22. Jer kao što će nova nebesa i nova zemlja, što ću ja načiniti, stajati preda mnom, veli Gospod, tako će stajati seme vaše i ime vaše.
23. I od mladine do mladine, i od subote do subote dolaziće svako telo da se pokloni preda mnom, veli Gospod.
24. I izlaziće i gledaće mrtva telesa onih ljudi koji se odmetnuše od mene; jer crv njihov neće umreti i oganj njihov neće se ugasiti, i biće gad svakom telu.

Od vecine adventista sam cuo da ovi stihovi ustvari potvrdjuju svetost subote i govore da ce se subota svetkovati i na nebu. Meni ne izgleda da se ovde radi o tome. Molio bih vas da napisete vas komentar na ove stihove. Puno pozdrava. Sergej.Odgovor:

Poštovani gospodine Sergej!

Ako pažljivo proučavamo Knjigu proroka Isaije, u njoj ćemo naći veliki broj takozvanih mesijanskih proročanstva, koja se nisu ispunila u potpunosti za vreme starog Izrailja zbog njihove neposlušnosti i odupiranja Božjim namerama sa njima. Ako sa pažnjom proučimo 9., 11., 65. i još neka poglavlja, shvatićemo da je Božja prvobitna namera bila da se Jevanđelje propoveda centripetalno. Mesija je trebao da dođe, da boravi u Izrailju privremeno, i da od te zemlje načini minijaturni raj, a svi drugi narodi su trebali da budu privučeni tim čudom i tako da upoznaju Mesiju i Onoga koji Ga je poslao.

Znamo da se to nikada nije dogodilo, međutim najveći broj mesijanskih proročanstva će se ispuniti na stvarno novoj obnovljenoj našoj planeti posle Isusovog drugog dolaska (kako mi to obično kažemo, u raju). Ta dupla perspektiva nas često zbunjuje, šta je to što se odnosilo samo na mesijansko carstvo, koje se nikada nije ostvarilo, a šta je to što će se stvarno ispuniti na novoj zemlji. Ako želite da o tome više znate, ja vas molim sa pažnjom uporedite Isaija 65,17-25 i videćete da su stihovi u 66,22-23 smo logični nastavak.

Ako želite direktan odgovor na primedbe Vaših prijatelja adventista, onda zastanimo malo i zapitajmo se: zar raj koji je Bog uspostavio nije sačinjavala i subota? Ako je subota bila određena za odmor u raju pre greha, a Isus dolazi da sve vrati u prvobitno stanje kako je bilo pre pada u greh, zar nije normalno i sasvim prirodno očekivati da će Bog povratiti i svetost subote koja je kroz sve vekove bila predmet sotonskih napada. Proučite ovo pitanje u kontekstu celog Svetog Pisma pa ćete se i Vi uveriti da Vaši prijatelji adventisti imaju pravo.

Bogdan Bibulović