Spisak i pretraga ove kategorije Novi prilog u ovoj kategoriji Polazna strana

155    Krst i brojevi   (Ivan Nedic, 29.3.2004 22:19:09)

  1. Zasto je Gosdpod na Krstu uzviknuo: Boze moj, Boze moj, zasto me ostavi?
2. Da li postoji stvarna simbolika brojeva i kakav je njen znacaj?Odgovor:

Prema planu spasenja koji je načinjen još pre postanja sveta (1. Petrova 1,18-20) Isus je trebao da umre za grehe svih ljudi, ali to nije mogao da uradi u božanskoj prirodi i zato je na sebe uzeo ljudsku prirodu. U svojoj ljudskoj prirodi je osećao bol, kako fizički tako i duševni kao i svako drugo ljudsko biće.

U toku celog svog rada i života Isus je bio u stalnoj vezi sa svojim nebeskim Ocem. U Getsimaniji i na Golgoti On je prepušten svojoj ljudskoj prirodi, da sam donese odluku, da li će umreti za grešni ljudski rod ili ne. On se tri puta molio u Getsimanskom vrtu: "Oče, ako je moguće da me mimoiđe ova čaša", međutim nije dobio nikakav odgovor, odluku je trebao doneti sam.

Duhovni pisac Elen Vajt ovako opisuje te dramatične trenutke u svojoj knjizi "Čežnja Vekova" na stranici 647: "Povlačenje božanskog lica od Spasitelja u ovom času najveće patnje probolo je Njegovo srce takvim bolom koji čovek neće nikada razumeti… Žestokim iskušenjima sotona je navaljivao na Isusovo srce… Isus se bojao da je greh tako odvratan Bogu da će njihovo razdvajanje biti večno…" To je izazvalo kod Isusa tako užasan i bolan uzvik.

Preporučujem Vam da nabavite knjigu "Čežnja Vekova", ona opisuje Isusov život bolje nego sve druge koje sam pročitao. Možete je naručiti od knjižare "Preporod", ul. Božidara Adžije 4, 11000 Beograd, ili elektronskom poštom: akp@eunet.yu.

> Da li postoji stvarna simbolika brojeva i kakav je njen značaj?

Nisam siguran na šta mislite, ali u Svetom pismu se stalno ponavljaju neki brojevi koji imaju svoju simboliku. Na primer broj SEDAM je simbol punine. Broj TRI – simbol za Božanstvo. Broj ŠEST – simbol za sotonu. Broj DVANAEST, koji je jako važan u Bibliji jer se često spominje kako u starom tako i u novom Zavetu, predstavlja Božju crkvu.

Ni u kom slučaju ne bismo mogli da tvrdimo da svaki broj ima simboličko značenje jer nam Biblija o tome ne govori ništa.

Bogdan Bibulović