Spisak i pretraga ove kategorije Novi prilog u ovoj kategoriji Polazna strana

144    Drveta u rajskom vrtu   (pedja, 14.1.2004 23:33:36)

  da li su u rajskom vrtu postojala dva drveta, naime drvo istine i drvo znanja, ili se pak radilo o samo jednom drvetu?Odgovor:

Odgovor možemo potražiti u Bibliji (Svetom Pismu), u 1. Knjizi Mojsijevoj (koja se naziva i Postanje jer opisuje stvaranje sveta), glave 2 i 3. Npr. 9. stih glave 2 kaže:

"I učini Gospod Bog, te nikoše iz zemlje svakojaka drveta lijepa za gledanje i dobra za jelo, i drvo od života usred vrta i drvo od znanja dobra i zla."

Stihovi 16 i 17 iste glave:

"I zaprijeti Gospod Bog čovjeku govoreći: jedi slobodno sa svakoga drveta u vrtu;
Ali s drveta od znanja dobra i zla, s njega ne jedi; jer u koji dan okusiš s njega, umrijećeš."

Dakle, u edemskom vrtu postojala su mnoga drveta, od kojih su dva poimence istaknuta: drvo života, čiji je plod pružao dug život (1. Mojsijeva 3,22; Otkrivenje 22,2), i drvo znanja dobra i zla, postavljeno kao proba poslušnosti.

Nažalost, čovek nije poslušao Boga već zmiju, kroz koju je govorio Sotona. S obzirom da je čovekov večni život i sreća, i tada kao i danas, uslovljen poslušnošću Bogu, to je bio početak greha, smrti i patnji na ovoj zemlji. Zašto je uopšte bila potrebna proba poslušnosti? Bog ne želi robote koji Mu služe zato što moraju!

Međutim, najvažniji detalj u tom događaju je sledeći: Bog je obezbedio SPASENJE palom čoveku. Svako ko u svom srcu poveruje u žrtvu Isusa Hrista i živi u skladu sa tim verovanjem, dobiće večni život u obnovljenom raju (Otkrivenje glave 21 i 22)!

Pozivam Vas da nabavite Bibliju i da je često čitate, jer iz nje ćete pronaći odgovore ne samo na ovo već i na mnoga druga pitanja. I što je još važnije, čitajte Bibliju sa željom i molitvom da upoznate Isusa Hrista, koji je umro i vaskrsao iz ljubavi prema Vama i svakom čoveku! Sve najbolje.

A.S.