Spisak i pretraga ove kategorije Novi prilog u ovoj kategoriji Polazna strana

136    Satana i molitve   (Fm, 12.12.2003 21:34:56)

  Da li Satana moze da odgovori na molitvu koja je upucena Bogu?Odgovor:

Ako je molitva upućena Bogu u ime Isusa Hrista, tada satana ne može ništa. Međutim, veoma je bitan sadržaj vaše molitve, drugim rečima, bitno je za šta se molite. Ako se molite Duhom i istinom, to je u redu, ali ako se molite samo za telesne potrebe, tu postoji problem.

U Bibliji u molitvi "Oče naš" Gospod Isus Hristos je dao primer kako da se molimo Bogu (Matej 6:9-13). U ovoj molitvi šest molbi su za duhovne potrebe i slavljenje Boga a samo jedna je za zadovoljavanje naših telesnih potreba - "hleb naš potrebni daj nam danas".

Ova molitva ne treba od reči do reči da se ponavlja stalno i svakoga dana, jer je ona samo primer, kao što sam već rekao. Bog ne želi formu. On želi da čuje šta je u tvom srcu danas. Kaži Mu svoje potrebe kao što bi to uradio svom ocu ili najboljem drugu.

Evo još primera kako se treba moliti Bogu. Ovo dobro prouči i moli se tako pa ćeš biti siguran da tvoje molitve idu pravo na Nebo: Luka 18:1-14. Pred kraj svoga života na ovoj zemlji Isus se molio Bogu u posredničkoj molitvi u jednoj situaciji, a u drugoj situaciji se molio za drugu potrebu: Jovan 17 i Matej 26:37-46. Dobro pročitaj ove molitve i videćeš da ne postoji nikakav šablon koji mora da se ponavlja svakoga dana, već se treba moliti za ono za šta imamo trenutnu potrebu. Neka te Bog blagoslovi dalje u tvojim molitvama, amin.

Zoran MarcikićU vezi ove teme možete pogledati i odgovore na pitanja broj 54 i 107 i delove odgovora na pitanja broj 1, 71 i 89.