Spisak i pretraga ove kategorije Novi prilog u ovoj kategoriji Polazna strana

134    Gde je najviše čitana?   (Anonimni posetilac, 9.12.2003 19:36:28)

  gde je najvise citana
Odgovor:

Teško je odgovoriti na pitanje gde je najviše čitana Biblija. Do sada je prevedena na 1200 jezika i dijalekata, i najprodavanija je knjiga na svetu. Od kada se štampaju i izdanja u slikama našla je interesovanje i kod mnoge dece, što je povećalo čitanost Biblije.

Biblija je dana čoveku da je čita, međutim ona u mnogim domovima stoji na polici i služi kao neka relikvija. Ona ima delotvornost na čoveka jedino ako se njena uputstva žive i primenjuju. Čovek koji čini tako je Bogu ugodan. Evo za kraj misli jednog poznatog pisca:

"Možete je čitati sedam puta,
možete je čitati sedam puta sedamdeset
a da vam um ne registruje sve što je u njoj sadržano.
Što je god više istražujete,
više toga nalazite u njoj,
Što je više čitate više je volite." (J. Gates)

Zoran Marcikić