Spisak i pretraga ove kategorije Novi prilog u ovoj kategoriji Polazna strana

130    Božja milost   (Anonimni posetilac, 25.10.2003 20:42:29)

  Da li Bog oprasta uvek i da li je uvek sa nama u najtezim trenucima?Molim vas da mi odgovorite na ovo pitanje jer sam ja veliki vernik,ali nedovoljno obavesten o religiji.Nisam procitala Bibliju i zato se mnogi cude mojoj veri.Da li ja mogu zaista to biti ili ne?Odgovor:

Nigde u literaturi problem greha nije tako ozbiljno obrađen kao u Bibliji. Njene prve stranice oslikavaju ulazak greha u istoriju čovečanstva, a njene završne stranice pobedonosno objavljuju brisanje greha iz svemira. Između početka i kraja opisana je stalno borba čoveka s grehom i Božje obećanje i sredstva za otkup od greha. Božji odnos prema čovečanstvu, usmeren na uklanjanje greha i na izmirenje s čovečanstvom koje je dobilo oproštenje, jedna je od velikih tema Biblije.

Podeliću sa Tobom nekoliko tekstova Biblije koji govore o Božjem praštanju. Sv. apostol Pavle ovu temu iskazuje bolje od ikoga:

"Njega (Gospoda Isusa Hrista) koji je bio bez ikakvog greha Bog učini mesto nas grehom, da mi u Njemu postanemo pravednost Božja." (2. Korinćanima 5,21)

"Jedva ko umre za pravednika; za dobroga može biti da bi se ko usudio umreti. Ali Bog pokazuje svoju ljubav k nama što Hristos još kad bijasmo grešnici umre za nas!" (Rimljanima 5,7.8)

"Ako je Bog s nama, ko će na nas? Koji dakle svoga Sina ne poštede, nego Ga predade za sve nas, kako dakle da nam s Njim sve ne daruje? Ko će optužiti izabrane Božije? Bog koji pravda? Ko će osuditi? Hristos Isus, koji umre, pa još i vaskrse, koji je s desne strane Bogu, i moli za nas? ... Jer znam jamačno da ni smrt, ni život, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sile, ni sadašnje, ni buduće, ni visina, ni dubina, ni druga kakva tvar ne može nas razdvojiti od ljubavi Božije, koja je u Hristu Isusu Gospodu našemu!" (Rimljanima 8,31.39)

Dakle, Gospod Isus Hristos je podneo kaznu umesto nas da bi nama pružio priliku da budemo spaseni, a ne da bi nas osudio! On je umro za grešnike! On uvek, i u najtežim trenucima, vodi svoju vernu decu.

Biblija kaže da se svaki greh može oprostiti čoveku! Za svaki greh koji učini čovek, a za koji se iskreno i sa žaljenjem pokajao, ima oproštenje. Setimo se Marije Magdalene koja je bila uhvaćena sedam puta u preljubi i bilo joj je oprošteno. Ili Petar, koji se tri puta javno odrekao Isusa Hrista, takođe je dobio oproštaj od Njega…

Pominje se, ipak, jedan greh za koji nema oproštenja: "Svaki greh i hula oprostiće se ljudima, a na Duha Svetog hula neće se oprostiti ljudima. I ako ko reče reč na Sina čovečijeg (Gospoda Isusa Hrista) oprostiće mu se, a koji reče na Duha Svetoga neće mu se oprostiti ni na ovome svetu ni na onome." (Matej 12,31-32) Koji je to neoprostivi greh o kome Isus govori? Ukratko rečeno, to je uporno odbijanje Božjeg poziva koji se upućuje čoveku preko Duha Svetoga da prihvati spasenje. Kao što je zapisano u 1. Mojsijevoj 6. gde je Bog rekao: "Neće se moj Duh doveka preti sa ljudima. Eto im još 120 godina". Ako čovek svojom voljom odluči da celog života ostane u grehu, i ne želi da se pokaje i prihvati Hrista, ni sam Bog ne može da mu oprosti grehe koje je učinio u životu, a to znači da nema spasenja. Uporno odbijanje Njegovih poziva - to je hula na Duha Svetog.

Iskustva mnogih ljudi koji su prihvatili Hrista i krstili se govori da je ovo istina o neprocenjivoj Božjoj milosti koja želi da svakog grešnika oslobodi greha i povede ga u novi život. To može biti i Tvoje iskustvo. I Ti možeš biti vernik i dobiti oproštenje od Boga! Pozivam Te da redovno čitaš Bibliju i izabereš crkvu koja uči i živi u skladu sa njenim sadržajem. Neka Te Bog blagoslovi.

Zoran M.Kao dodatnu literaturu preporučujemo Vam tečajeve Dopisne biblijske škole. To su besplatni tečajevi koji će Vam pomoći da bolje upoznate Bibliju. Mogu se pohađati elektronskom ili redovnom poštom. Za više informacija, posetite web sajt www.biblijagovori.info, ili pošaljite svoje podatke na adresu: Dopisna biblijska škola, 11091 Beograd, Poštanski pregradak 20.

A.S.U vezi sa ovom temom je i prvi deo odgovora na pitanje broj 3.