Spisak i pretraga ove kategorije Novi prilog u ovoj kategoriji Polazna strana

127    Sekte   (Anonimni posetilac, 6.10.2003 22:35:42)

  kako da se zastitimo od sekteOdgovor:

Odlično pitanje! Gospod Isus Hristos jednom prilikom je rekao: "Ako ostanete na mojoj besedi, zaista ćete biti učenici moji, i poznaćete istinu, i istina će vas izbaviti." (Jevanđelje po Jovanu, 8. glava, stihovi 31 i 32). Najbolji način da se zaštitite od pogrešnih učenja je da upoznajete i sprovodite u život istinu. Kako otkriti istinu? Prvi deo navedenog teksta kaže da treba "ostati na Isusovim rečima", tj. živeti onako kako nas Isus savetuje i verovati onako kako je On verovao.

Kako da znamo šta nas Isus savetuje i šta je On verovao? Isusove reči i dela zapisane su u Svetom pismu - Bibliji. Pogledajte i tekst u Jevanđelju po Jovanu, 17. glava, 17. stih: "Osveti ih istinom svojom; reč je Tvoja istina." Božja reč, zapisana u Bibliji, je istina. Da bismo upoznali istinu, treba redovno da proučavamo Bibliju. Prvi deo stiha kaže da je Bog taj koji nas čini svetim preko svoje istine. Dakle, Bibliju treba proučavati uz molitvu da nam Bog pomogne da razumemo Njegovu reč i sprovodimo u život ono što naučimo. Sam Bog nam je obećao pomoć u tome: obećao je da će nas Sveti Duh - Duh istine - uputiti na svaku istinu (Jevanđelje po Jovanu, 16. glava, 13. stih).

Želim da naglasim da svako sam za sebe treba da nastoji da upozna istinu proučavanjem Biblije i molitvom za vođstvo Svetog Duha. Svakako je korisno razmenjivati iskustva sa drugim vernicima. Ali, ne može neki moj duhovni učitelj umesto mene da živi i umesto mene da se bori sa grehom koji mene iskušava i pogrešnim učenjima sa kojima se ja srećem! Sveti apostol Pavle pohvalio je vernike koji su pomoću Biblije proveravali njegove tvrdnje (Dela apostolska, 17. glava, 11. stih). Dakle, zbog toga što najvećem duhovnom autoritetu tog vremena nisu verovali na reč već su sami za sebe proučavali Bibliju, ti vernici nisu ukoreni već su pohvaljeni i istaknuti kao dobar primer!

Biblija nije neka daleka i nerazumljiva knjiga namenjena samo teolozima, već je to Božje lično pismo svakom čoveku. Molim pročitajte iz 5. knjige Mojsijeve 30. glavu od 11. do 14. stiha. Biblija je knjiga korisna za "poučavanje u pravdi" (2. poslanica Timotiju, 3. glava, 16. i 17. stih).

Gospod Isus Hristos je za sebe rekao: "Ja sam put i istina i život; niko neće doći k Ocu do kroza me." (Jevanđelje po Jovanu, 14. glava, 6. stih). Isus Hristos je utelovljena Istina! On je svojim Duhom inspirisao pisce Biblije i tako im omogućio da zapišu istinitu reč Božju. Što je još važnije, On je jedini Spasitelj, jedino nas On može dovesti na Nebo, našem Nebeskom Ocu. Zato svaki čovek treba da čita Bibliju sa željom i molitvom da upozna Isusa Hrista. Preporučujem Vam da već danas počnete redovno da proučavate Bibliju. U Bibliji ćete otkriti da Vas Isus voli večnom ljubavlju. Dozvolite da Vas ta ljubav privuče Njemu, i neka Vas Bog blagoslovi!

A.S.Da bi se na najbolji način zaštitio od "sekte", pročitaj celu Bibliju i tako ćeš steći "biblijski um", pa ćeš moći na vrlo lak način prepoznati delovanje neke od sekti. Sekta je svaka verska organizacija koja se udaljila od izvornog učenja Biblije. U drugom smislu sekta znači "odvojena ideja mišljenja" i nije uvek povezana sa mračnim radnjama protiv čoveka. Često se izraz "sekta" koristi da osudi nekoga ili nešto, a to može biti i dešava se takođe često.

Evo jedan primer u Bibliji gde je sam apostol Pavle bio nazvan sektašem: "Ovo ti pak priznajem da u putu koji ovi nazivaju jeres, tako služim Bogu otačkome verujući sve što je napisano u zakonu i u prorocima." (Dela 24:14) Reč "jeres" u izvornom tekstu na grčkom (jer Novi zavet je originalno napisan na grčkom) glasi "hieresis", a prevodi se kao "odvojena ideja mišljenja" i kao "sekta". Apostolska crkva i hrišćani u prvim vekovima nazivani su sektašima a znamo da je to nauka koja nam jedina može doneti spasenje. Hristova nauka, koju je učio i apostol Pavle, nije sekta iako je bila etiketirana kao sekta.

Danas mnoge male protestantske hrišćanske zajednice nose etiketu "sekte" i to često u onom pogrdnom značenju. Smatram da to ne donosi ništa dobro nego samo rasplinjuje mržnju prema tim ljudima. Prorok Isaija kaže: "Zakon i svedočanstvo tražite, ko ne govori tako njemu nema zore" (Isaija 8:20), a apostol Jovan u Otkrivenju kaže da je "zmija", to jest sotona, otišao da se "bije" sa "Ženom", odnosno sa Crkvom ostatka, koja drži svih deset zapovesti i veruje u Isusa Hrista (Otkrivenje 12:17 i 14:12). Pronađi crkvu koja ovo čini i bićeš zaštićen od svake sekte.

Marcikić Z.Možete pročitati i odgovore na pitanja broj 53 i 22.