Spisak i pretraga ove kategorije Novi prilog u ovoj kategoriji Polazna strana

126    Trojstvo   (Davor, 28.9.2003 19:37:21)

  Može li mi iko objasniti trojstvo ? Koji je smisao toga ?
Može li mi ko objasniti Ivana 14:28 i 1. korićanima 15:23-28Odgovor:

Kada je u pitanju Trojstvo, postoji jedna mudra izreka koja kaže: "Pokušaj objasniti Trojstvo i izgubićeš razum, a pokušaj ga negirati i izgubićeš večni život." Ono što možemo saznati o Trojstvu jeste onoliko koliko je sam Bog dao čoveku da zna. Jedini izvor iz koga možemo nešto više znati o Trojstvu jeste Biblija.

U Starom zavetu piše da se Bog otkrio kao jedan Bog svome narodu, jer su svi okolni narodi imali dva i više bogova. (Ipak, i u Starom zavetu postoje nagoveštaji doktrine o Trojstvu. Npr. Božje ime "Elohim" je reč u množini! A uz nju skoro uvek ide glagol u jednini, kao da je to više osoba koje deluju kao jedna. Ili npr. u 1. Mojsijevoj 1:26 Bog kaže: "Da načinimo čovjeka po svojemu obličju, kao što smo mi...")

Prvi Hristov dolazak daje nam mnogo jasniju spoznaju Trojstva. Jovanovo Jevanđelje otkriva da je Božanstvo Bog Otac, Bog Sin i Bog Duh Sveti, jedinstvo tri podjednako večne ličnosti koje imaju jedinstven i ljudskom umu neshvatljiv odnos. Apostolski blagoslov uključuje sva tri Lica Božanstva: "Blagodat Gospoda našega Isusa Hrista i ljubav Boga Oca i zajednica Svetoga Duha sa svima vama." (2. Korinćanima 13:13) Prva crkva krštavala je (uronjavanjem odraslih a ne škropljenjem dece) u ime Oca, Sina i Duha Svetoga (Matej 28:19).

Ono što je bitno i što treba razumeti jeste da je Otac Bog, Isus je Bog i Duh Sveti je Bog. Kada se kaže da je jedan Bog koristi se jevrejski izraz "ehad" što bukvalno znači broj jedan. Primer iz stvaranja Adama i Eve možda bi donekle pomogao da razumemo kako je to Bog jedan a ima tri ličnosti.

Kada je Bog stvorio Adama i Evu, rekao je da će dvoje postati jedno telo - "ehad". Mi znamo da su njih dvoje dva odvojena bića, dva subjekta. Međutim kada je u pitanju saradnja i delovanje oni su jedno - zajednica. "Tako više nisu dvoje, nego jedno telo, a što je Bog sastavio čovek da ne rastavlja."

Dokazi iz Biblije da je svaki član Trojstva Bog: Otac je Bog - cela Biblija to dokazuje; Isus je Bog - Matej 28:18, Jovan 17:2, Kološanima 2:2.3, Jovan 11:25, Jovan 10:30, Jevrejima 1:1-12 itd. Isus je u proročanstvu nazvan "Bog silni, Otac večni" (Isaija 9:6). Evo i nekih tekstova koji govore da Sveti Duh nije samo neka bezlična sila već da je božanska Ličnost. "Jer nađe za dobro Sveti Duh i mi" (Dela 15:28); ovaj tekst otkriva nam činjenicu da su prvi vernici smatrali Svetog Duha ličnošću. Hristos govori o Svetom Duhu kao o posebnoj ličnosti: "On će me proslaviti," rekao je Hristos (Jovan 16:14). Duh Sveti se bori (1. Mojsijeva 6:3), uči (Luka 12:12), teši i sudi (Jovan 16:7-13), upravlja crkvenim poslovima (Dela 13:2), nadahnjuje (2. Petrova 1:21)... To sve može činiti samo ličnost!!!

Sveto Pismo sagledava Svetog Duha kao Boga. Apostol Petar je rekao Ananiji da time što je lagao Svetog Duha, nije lagao "ljudima već Bogu" (Dela 5:3-4). Sveti Duh je svemoguć. On razdeljuje duhovne darove "po svojoj vlasti" (1. Korinćanima 12:11). Niko ne može da izbegne Njegov uticaj (Psalam 139:7-10). Sveti Duh oživljava (Rimljanima 8:11). Sveti Duh se smatra jednak Ocu i Sinu u formuli za krštenje (Matej 28:19). U Starom zavetu Bog se otkrio kao Otac, u Novom zavetu Bog se otkrio kao Sin a sada se Bog otkriva kao Duh Sveti koji želi da živi u našim srcima.

Objašnjenje za Jovan 14:28 jeste stih Jovan 10:30. Da bi se ovo detaljno objasnilo treba dosta vremena i prostora, ali evo ukratko smisao. Rekli smo da su Otac i Sin i Duh Sveti jedno i da su jednaki i da deluju u skladu. Kada je Isus kao čovek bio na Zemlji, On je ostavio svoje božanske atribute na Nebu; ta teorija se u teologiji zove "Kenozis". U tom smislu je Otac bio veći od Njega, dok je Isus bio u telu. Međutim, kao što npr. kaže Otac u Starom zavetu da je Alfa i omega tako isto i Isus u Novom zavetu kaže da je Alfa i omega; oni su isti, jednaki. Kada je Isus bio na Zemlji, On se u svemu oslanjao na Oca, tako da nije koristio svoju silu. Zbog toga je Sotona tako snažno navalio na Njega jer je znao da je Isus sada oslabljen telom. U tom smislu je Otac veći od njega. Ali pošto se Isus u svemu oslanjao na Oca nije podlegao iskušenjima.

Marcikić Z.Na sličan način kao i Jovan 14:28 može se objasniti i 1. Korinćanima 15:23-28. Carstvo ovoga sveta pobunilo se protiv Boga; Hristos je došao da ga vrati pod Božju vlast, i kada bude izvršio taj zadatak On će predati obnovljeno carstvo svom Ocu, kakvo je u početku bilo. Spasitelj je došao da uspostavi "carstvo nebesko" (Matej 3:2; 4:17, Marko 1:15), i kada se to delo konačno ostvari On će trijumfalno predati to carstvo u ruke svoga Oca. Ovo je u skladu sa celim Hristovim životom, jer On je živeo da proslavi Boga (Luka 2:49; Jovan 4:34; 6:38; 17:4).Kada se ova primopredaja bude dogodila, kompletan suverenitet Oca biće obnovljen, jer će svi protivnici biti poraženi i jedinstvo će vladati celim svemirom.

U božanskom planu za otkupljenje sveta Otac je sve predao u ruke Sinu (Matej 11:27; Kološanima 1:19). Kada se Hristova misija završi i neprijatelji budu pokoreni, tada će Sin "predati carstvo Bogu i Ocu". Taj čin ne podrazumeva inferiornost Sina u odnosu na Oca. To je prikaz jedinstva namera različitih ličnosti Božanstva, gde se aktivnostima jednog od lica Božanstva sprovodi zajednička volja (Jovan 10:30).

U 28. stihu je naglašen glavni cilj Hristovog života - da proslavi Oca (Jovan 17:1,4,6). Hristos se neće smiriti dok Očevu vlast ne prizna ceo svemir (Efescima 4:6) i ništa ne ostane izvan Njegove kontrole. Molim pogledajte i Filibljanima 2:11.

A.S.