Spisak i pretraga ove kategorije Novi prilog u ovoj kategoriji Polazna strana

121    Stvaranje žene   (Anonimni posetilac, 30.6.2003 20:53:25)

  od cega bog stvara ženu?Odgovor:

Pozdrav. Pretpostavljam da se Vaše pitanje odnosi na stvaranje prve žene, Eve. Evo kako Sveto pismo opisuje taj događaj:

"I reče Gospod Bog: Nije dobro da je čovek sam; da mu načinim druga prema njemu. ... I Gospod Bog pusti tvrd san na Adama, te zaspa; pa mu uze jedno rebro, i mesto popuni mesom. I Gospod Bog stvori ženu od rebra koje uze Adamu, i dovede je k Adamu." (1. Knjiga Mojsijeva, 2. glava, stihovi 18, 21 i 22)

Ovde je opisana prva hirurška operacija u istoriji! Po ovom tekstu, Eva je stvorena od Adamovog rebra. Neki teolozi smatraju da to zapravo nije bilo rebro, već neki drugi deo Adamovog tela. Naime, reč prevedena kao "rebro" u izvornom jevrejskom tekstu je "sela", što samo za sebe znači "strana" ili "deo sa strane", a reč prevedena kao "jedno" može da predstavlja i neodređeni član. Ipak, treba imati u vidu završetak 21. stiha: Bog je mesto gde se taj deo nalazio popunio (bukvalno "zatvorio") mesom. (Jevrejska reč "basar" se vrlo retko prevodi drugačije nego "meso", samo u nekim frazama ili kao eufemizam). To navodi na zaključak da deo od koga je stvorena žena nije bio od mesa već od neke druge materije, pa se čini logično da se radilo o kosti, tj. rebru.

Proučavanjem nekih zapisa u klinastom pismu došlo se do zaključka da je reč za rebro na drevnom asirskom jeziku, koji je imao veze sa jevrejskim, bila "selu" - vrlo slično jevrejskom "sela". To takođe potvrđuje tradicionalno shvatanje da je Eva stvorena od Adamovog rebra.

Međutim, poenta tog događaja NIJE u materiji od koje je Eva stvorena! Preterana diskusija o tome može nas odvući od znatno važnijih pouka, koje ću pokušati da navedem u nastavku. Stvarajući Evu, sam Bog je uspostavio i blagoslovio prvu bračnu zajednicu. Najpre je Gospod pažljivo pripremio Adama da uvidi i oseti potrebu da ima "druga prema sebi" (stih 20). Štaviše, u opisu stvaranja sveta nekoliko puta se koristi izraz "i vide Bog da je dobro" ili "i bi dobro veoma"; jedino za šta je rečeno da nije dobro je što je čovek sam. Čovek nije stvoren da bude sam!

Bog je preoblikovao deo Adamovog tela i od njega načinio ženu. U 22. stihu upotrebljena je različita jevrejska reč za stvaranje nego u prethodnim stihovima prve i druge glave, što dopunjuje sliku o Bogu kao svemoćnom Tvorcu. Bog je stvorio Evu od "strane" Adamovog tela, ne od noge da mu bude potčinjena, niti od glave da vlada njime, već od dela blizu srca, da mu bude ravnopravni drug, saradnik i neko koga će voleti.

Videći Evu, Adam doživljava prijatno iznenađenje i ispunjenje svojih potreba. Reč u 23. stihu prevedena kao "sada" bolje se može prevesti kao uzvik - "najzad"! Čovek i žena su od iste materije, stvoreni da sačinjavaju emotivnu, duhovnu, misaonu i telesnu zajednicu, kako kažu 23. i 24. stih. Adam treba da voli Evu kao deo sebe (Efescima 5,28 - molim pročitajte celu 5. glavu). Trajna veza jednog čoveka i jedne žene, koju niko, pa čak ni njihovi roditelji, ne treba da kvari - to je brak koji Bog odobrava. Gospod Isus Hristos citirao je ove tekstove govoreći protiv razvoda braka (Matej 19,5.6).

Bog, koji je uspostavio i blagoslovio prvu bračnu zajednicu, pomoći će i danas svakome ko od Njega traži pomoć i mudrost u izboru bračnog druga i u zajedničkom životu. Zar da tako važne stvari rešavamo bez Njega?!? Danas je, možda više nego ikad, potrebna Božija pomoć za očuvanje i napredak braka. Setite se da je naš Bog milostivi Otac, koji prašta sve grehe koje ostavimo, koji je uvek pored nas i čeka da Mu se obratimo! On je sada pored Vas, spreman da Vam pomogne.

A.S.