Spisak i pretraga ove kategorije Novi prilog u ovoj kategoriji Polazna strana

119    Danilo 12   (jane, 18.6.2003 17:02:48)

  interesujeme kniga proroka danila 12 glavzadnji pet stihova
Odgovor:

Pozdrav. Protumačićemo najpre vremenske periode opisane u 7., 11. i 12. stihu 12. glave Knjige proroka Danila.

Prvi period vremena je već poznat iz nekih drugih tekstova - "vreme, vremena i pola vremena". Izraz "vreme" može se prevesti kao "godina", a "vremena" je specifičan oblik množine, tzv. dual, i označava dve godine. Dakle, "vreme, vremena i pola vremena" su tri i po godine. U jevrejskom kalendaru godinu sačinjava 360 dana, tako da tri i po godine imaju 1260 dana. Poznato je da u mnogim biblijskim proročanstvima dan predstavlja godinu (4. Mojsijeva 14,34; Jezekilj 4,6), što znači da 1260 proročkih dana predstavlja 1260 godina.

To je ono isto vreme koje se spominje u sedmom poglavlju Danila. U to vreme "mali rog" uspostavlja svoju vlast, koja će trajati sve do 1798. godine. Medutim, Danilo ne razume: "I ja čuh, ali ne razumjeh, i rekoh: Gospodaru moj, kakav će biti kraj tome?" (12,8)

Druga dva perioda pokrivaju sličnu dužinu vremena:
 • Drugi period iznosi 1290 dana/godina.
 • Treći period iznosi 1335 dana/godina.

  Drugi i treći period vremena su povezani s prvim. Isto su tako drugi i treći period blisko povezani međusobno: "A od vremena kad se ukine žrtva svagdašnja i postavi gnusoba pustošna, bice tisuća i dvjesta i devedeset dana. Blago onome koji pretrpi i dočeka tisuću i tri stotine i trideset i pet dana." (12,11.12)

  Ako period od 1290 godina i period od 1335 godina imaju istu polaznu tačku u vremenu označenom događajem: "Kad se ukine žrtva svagdašnja", to znači da se drugi period ranije završava a treći, duži period se nastavlja za narednih 45 godina.

  Ovaj treći period od 1335 godina je odgovor na pitanje "kakav će biti ishod tome" iz šestog i osmog stiha. Prvo pitanje postavilo je nebesko biće čoveku obučenom u platno. Ranije je nebesko biće postavilo isto pitanje drugom čoveku. Korišćene su iste reči na jevrejskom: "ad rnatai", "čudesne stvari" (8,13). Nebesko biće postavilo je to pitanje prvosvešteniku koji je direktno učestvovao u Jom Kipuru. Ključna tema osmog poglavlja Danila je Dan suda - Jom Kipur.

  Period od 2300 godina (Danilo 8,14) i 1335 godina (Danilo 12,12) daju odgovor na isto pitanje: "Koliko dugo?" Oba perioda nas vode do 1844. godine. Vizija o 2300 večeri i jutara govori o početku nebeskog suda. Tada će početi suđenje ljudskom rodu i time će biti pripremljen dolazak večnog carstva. Na osnovu teksta u Danilu 9,23-27 taj period (čiji su deo "sedamdeset sedmica") počinje kada "izađe reč da se Jerusalim opet sazida", što se dogodilo 457. godine pre Hrista. Prema tome, period Kipura ili nebeskog suda počinje 1844. godine.

  Završna Danilova proročka reč otkriva da 1335 godina doseže do istog svečanog početka suda. Dok je period od 2300 godina dat iz nebeske perspektive, period od 1335 godina je dat iz zemaljske perspektive: "Blago onome koji pretrpi i dočeka tisuću i tri stotine i trideset i pet dana." (Dan. 12,12)

  Period vremena koji je počeo 1844. godine nije samo vreme ispunjenja proročanstva o sudu nego je isto tako vreme čekanja i nade. U biblijska vremena, Izraelac je čekao i nadao se spasenju u vreme Jom Kipura: ''Čekam Gospoda; čeka duša moja; uzdam se u riječ njegovu. Duša moja čeka Gospoda većma nego straže jutarnje, koje straže jutrom. Neka čeka Izrael Gospoda; jer je u Gospoda milost, i veliki je u njega otkup. " (Psalam 130,5-7) U vezi 1844. godine kao krajnje tačke kojom započinje Jom Kipur ili sud, obavezno videti Jevrejima poslanicu 9. i 10. poglavlje jer se tu govori o posredovanju Isusa Hrista iza druge zavese u nebeskoj Svetinji nad svetinjama.

  Koja je početna godina za period od 1335 godina? Prema Danilu, to je godina od koje se računa ukidanje prinošenja svagdašnje žrtve i uspostavlja gnusoba pustošna. Drugim rečima, to je vreme kada je papa počeo da vrši uticaj na državu i kada je njegova vlast počela da raste, sve do 1798. godine kada je odveden u ropstvo. Biblija kaže da je zadobio smrtnu ranu ali se njegova rana isceli (Otkrivenje 13,3) što vidimo danas. Međutim, ta dva događaja - ukidanje svagdašnje žrtve i uspostavljanje gnusobe pustošne - nisu ista. U čemu se razlikuju? Prvi događaj priprema teren drugom događaju. Biblijski tekst doslovno kaže da je svakodnevna žrtva ukinuta s ciljem da se uspostavi gnusobna pustoš. U Danilovoj knjizi "gnusoba pustošna" je tehnički izraz koji se koristi za silu koja tlači (8,11.13; 9,27; Matej 24,15; Marko 13,14).

  Prema proročanstvu ovo tlačenje će trajati tri i po godine, što znači 1260 godina. Taj period se završava 1798. godine, a početna tačka ovog perioda je 538. godina. Međutim, već 508. godine srednjevekovna crkva značajno je osnažila svoj položaj. Ona je naime dobila pomoć od Klodovika, cara Franaka, koji je porazio arijansko pleme (Zapadne Gote), koje je pretilo opstanku te crkve. Od te godine pa nadalje, papstvo je neometano napredovalo u učvršćivanju svog političko-religioznog uticaja. Prema tome 508. godina je početna godina od koje počinje treći period od 1335 godina. Ali tek 538. godine imperator Justinijan konačno uklanja pretnju papstvu od strane preostala dva arijanska plemena. Prema proroštvu Danila, tek kada su ta tri roga (plemena) otpala, vlast maloga roga postaje potpuna (Danilo 7,8.20).

  Ako 508. godini dodamo drugi proročki period od 1290 godina, dolazimo u 1798. godinu. Te godine papa je odveden u ropstvo, i tako je politička sila srednjevekovne crkve doživela smrtnu ranu.

  Godina 1844. poznata je po internacionalnom i multikonfesionalnom buđenju nade u drugi Hristov dolazak.

 • Istoričar John B. Master procenjuje da je blizu jedan milion ljudi od ukupno 17 miliona, koliko ih je živelo u Sjedinjenim Američkim Državama, bilo uključeno u taj pokret.
 • S druge strane u judaizmu Jevreji doživljuju slično iskustvo. Hasidski pokret judaizma Istočne Evrope očekivao je dolazak Mesije 1843/1844. godine.
 • Baha'i muslimani dolaze do sličnog zaključka. "Bab" ili "otvorena vrata", to jest izlaženje u javnost, dogodilo se 1843/1844. godine.
 • U isto vreme u sekularnom svetu su marksistički pokreti u procvatu. Oni pozivaju na progres pevajući svoju melodiju nade.

  Kakvim se god razlozima može objasniti taj istorijski fenomen, interesantno je zapaziti da su svi oni u skladu s Danilovim proročanstvom. Sve su to očigledno bili simptomi intenzivne čežnje i čekanja.

  Marcikić Z.  Znajući da vremenski periodi opisani u ovom proročanstvu dosežu do naših dana, možemo bolje razumeti i 9. i 10. stih 12. glave. Božjem vernom sluzi Danilu nije bilo otkriveno puno značenje proročanstava koja je zabeležio. Puno značenje mogu potpuno da cene samo oni koji su videli istorijsko ispunjenje ovih proročanstava, jer samo tada svetu može da se uputi poruka na osnovu njihovog ispunjenja.

  Kako kaže 10. stih, mnogi će se "očistiti i ubeliti", doslovno "očistiti se i učiniti se belim", ili "pokazati se čisti i beli". Čovek ne može svojom silom očistiti sam sebe, ali svojim životom može pokazivati činjenicu da ga je Bog očistio. To stvara kontrast sa sledećom rečenicom, "ali grešnici će raditi grešno".

  Kraj 10. stiha, "razumni će razumeti", pruža garanciju da će u poslednjim danima oni koji verno i razumno proučavaju, razumeti Božju poruku za njihovo vreme.

  A.S.
 •