Spisak i pretraga ove kategorije Novi prilog u ovoj kategoriji Polazna strana

113    Spasenje nehrišćana   (Anonimni posetilac, 4.8.2002 12:00)

  [Rekonstruisano] Da li nehriscani mogu da udju u raj?Odgovor:

Po tom pitanju su podeljena mišljenja među hrišćanima. Mnoge velike i male hrišćanske verske zajednice, nažalost, uče da u raj neće ući ne samo nehrišćani već i hrišćani iz drugih zajednica. Međutim, šta o tome kaže Biblija?

"Pred Bogom nijesu pravedni oni koji slušaju zakon, nego će se oni opravdati koji ga tvore; jer kad neznabošci ne imajući zakona sami od sebe čine što je po zakonu, oni zakona ne imajući sami su sebi zakon: oni dokazuju da je ono napisano u srcima njihovijem što se čini po zakonu, budući da im savjest svjedoči, i misli među sobom tuže se ili pravdaju." (Rimljanima 2:13-15) Dakle, onima koji nemaju puno poznanje Boga On se otkriva preko savesti. Takođe, po Rimljanima 1:19-20, preko prirode. Na osnovu toga, kako piše u Rimljanima 2:6.11, Bog ne gleda ko je ko i sudiće svakome po delima.

"Potom vidjeh, i gle, narod mnogi, kojega ne može niko izbrojiti, od svakoga jezika i koljena i naroda i plemena, stajaše pred prijestolom i pred jagnjetom, obučen u haljine bijele, i palme u rukama njihovima." (Otkrivenje 7:9)

Aleksandar Stojković