Spisak i pretraga ove kategorije Novi prilog u ovoj kategoriji Polazna strana

107    Molitva   (Anonimni posetilac, 5.7.2002 15:11:39)

  Da li postoji neka posebna molitva koja se izgovara sa brojanicom i na koji nacin.I dali postoji neki odredjen redosled molitvi tokom dana nap. kada se cita akatist...Odgovor:

Po Bibliji, neuporedivo je važnije da molitva dolazi iz iskrenog srca, nego kakva je forma molitve. U Bibliji su zapisane mnoge molitve Božjih ljudi, ali niko od njih nije sledio nekakav šablon, već su jednostavno izlivali svoja srca i vapili pred Bogom.

"I tražićete me, i naći ćete me, kada me potražite svim srcem svojim, i daću vam se da me nađete, govori Gospod." (Jeremija 29:13,14)

Sveti apostol Pavle je zapisao: "Ne znamo za šta ćemo se moliti kako treba, nego sam Duh moli se za nas uzdisanjem neiskazanim" (Rimljanima 8:26). Sam Isus Hristos je sa desne strane Bogu Ocu i moli se za nas! (Rim. 8:34) Naše molitve prinose se Bogu oplemenjene Hristovim zaslugama (Otkrivenje 5:8; 8:3,4).

"Koji dakle svoga Sina ne poštede, nego Ga predade za sve nas, kako dakle da nam s Njim sve ne daruje?" (Rim. 8:32, molim pročitajte 31-39). Gospod je jednostavno rekao: "Ištite, i daće vam se" (Matej 7:7-11). Molitva je razgovor sa našim najboljim Prijateljem, sa Onim čija je ljubav prema nama nepojmljiva! Može se uporediti sa razgovorom sa ocem ili majkom, ili našim ovozemaljskim prijateljima. Bilo bi apsurdno da Bog pun ljubavi ne sluša molitve koje ne slede neki šablon ili redosled.

Ipak, postoje molitve koje Bog ne sluša. U Bibliji je zapisano da Bog ne sluša molitve ljudi koji svesno žive protivno Njegovoj volji! Od takvog čoveka Bog očekuje da se pokaje i da se moli za pobedu nad grehom u svom životu, pa tek onda za bilo šta drugo!

"Ko odvraća uho svoje da ne čuje zakon, i molitva je njegova mrska." (Priče 28:9) "Da sam video u srcu svom bezakonje, ne bi me uslišio Gospod." (Psalam 66:18; Priče 15:8; Isaija 1:15; 1. Timotiju 2:8; 1. Petrova 3:7) Bog ne sluša lažne molitve licemera (Matej 23:14), onih koji dvoliče i balansiraju između svetovnih zadovoljstava i iskrene službe Bogu.

Međutim, na molitvu iskrenog pokajanja Bog odmah odgovara. Molim pročitajte Danilo 9:3-21.

Za uslišenje molitve neophodna je vera. "Sve što ištete u svojoj molitvi verujte da ćete primiti, i biće vam" (Marko 11:24,25; Matej 21:22; Jakov 1:6; 5:15). Ako nekome nedostaje vera, treba najpre da se moli i da posti za to (Matej 17:19-21; Marko 9:22-24).

Osim toga, treba da se molimo za ono što je po Božjoj volji. "Ištite najpre carstvo Božije i pravdu Njegovu, a ostalo će vam se sve dodati" (Matej 6:33; 1. Jovanova 5:4; Jakov 4:3).

I na kraju, Gospod je dostojan hvale, zato naše molitve treba da budu ispunjene zahvaljivanjem i slavljenjem (Filibljanima 4:6; Kološanima 4:2; 1. Solunjanima 5:18).

Aleksandar Stojković