Spisak i pretraga ove kategorije Novi prilog u ovoj kategoriji Polazna strana

106    Priredbe   (Slavica, 17.6.2002 16:11:24)

  DA li je dozvoljeno praviti priredbe u crkvi?
Odgovor:

Pozdrav Slavici.

Odgovor na Tvoje pitanje je potvrdan. Može se praviti priredba u crkvi ako je sadržaj te priredbe usmeren da proslavi Boga. Ni u jednom slučaju priredba ne bi trebala da ukazuje na nekoga ili nešto što nije Bog. Kada su granice u pitanju, pozvaćemo se na zdrav razum, koji će sagledati vreme, mesto i kulturu u kojoj se nalazi crkva. Ako postoji neko u crkvi ko se sablažnjava na tako nešto, njega radi odustaćemo od te namere.

ZM