Spisak i pretraga ove kategorije Novi prilog u ovoj kategoriji Polazna strana

97    Strah   (Jovan, 10.5.2002 20:00:21)

  Da li u strahu treba ziveti da li cemo otici u raj ili pakao?...Odgovor:

Strah je potpuno pogrešna motivacija za veru u Boga. Da je Bog hteo da nas strahom natera da Mu služimo, postojali bi mnogo drugačiji načini za to, ne bi dao svoga Sina za nas.

Upravo to što mi slobodno biramo kako ćemo živeti, pokazuje da Bog ne želi da nas motiviše strahom.

Isus je umro na krstu da bi otkupio grehe ljudi koji žele da Mu se vrate. Da li je moguće živeti u strahu od osobe koja je žrtvovala svoj život za vas?

Da li je moguće drhtati od straha od Onoga ko u osnovi svog karaktera ima ljubav? Kada nas neko voli mi smo opušteni prema toj osobi, i osećamo zahvalnost.

Bog je morao da nas upozori na krajnje posledice ako neko izabere greh. Bog to opet nije rekao da bi zastrašio ljude, nego je apelovao na njihovu svest, da izaberu ono što je mudro, što će im doneti dobro.

Izraz "strah Gospodnji" mnogi ljudi razumeju kao strah od Božje kazne. To verovanje proizilazi iz pogrešne predstave o Božjem karakteru. Ljudi se obično boje nekoga ko im preti, ko želi da im učini neko zlo. Međutim, u Jeremiji 33,9 piše da će ljudi koji veruju Bogu da Ga se boje kada vide sve dobro koje će Bog da im učini. Kada mi vidimo da nam je neko učinio toliko dobra da nikad nećemo moći da mu to vratimo, da je čak i umro da bi mi živeli, mi prema toj osobi osećamo zahvalnost, poštovanje, nedostojnost pred njom. Mi ćemo se bojati Boga kad shvatimo koliko dobra nam je On učinio u našem životu, a ne kada shvatimo koliko je pogubno nestati za večnost.

Ako zelimo da se vratimo Bogu, nemamo cega da se bojimo. Ljubav izgoni strah (1. Jov. 4,18).

Dragan Đorđević