Spisak i pretraga ove kategorije Novi prilog u ovoj kategoriji Polazna strana

92    Drugi dolazak   (Monoteizam, 1.5.2002 16:29:46)

  da li je tacno da Protestanti veruju da Isus nece doci na Zemlju po drugi put sve dok se Jevreji ne skupe u Palestini?Odgovor:

Protestanti svoja verovanja uglavnom zasnivaju na Bibliji. U Starom zavetu ima tekstova koji govore da će Bog okupiti svoj narod, i neki hrišćani zaista smatraju da se ti tekstovi odnose na okupljanje Jevreja u Palestini pre Hristovog drugog dolaska. Ipak, većina hrišćana takve tekstove primenjuje na događaje prilikom samog drugog dolaska i nakon njega. Tada će Bog sabrati verne iz svih naroda i svih vremena i, nakon 1000 godina boravka na Nebu, darovati im novu, obnovljenu Zemlju.

U Bibliji su nam dati znatno precizniji znaci pomoću kojih možemo prepoznati vreme uoči drugog dolaska Gospoda Isusa Hrista. Najvažniji znaci su zapisani u 24. poglavlju Jevanđelja po Mateju. U tom poglavlju je Isus Hristos lično odgovorio na direktno pitanje svojih učenika: "Kaži nam kada će to biti? I kakav je znak Tvoga dolaska i posletka veka?" (st. 3) Hajde da analiziramo Isusov odgovor.

- "I odgovarajući Isus reče im: Čuvajte se da vas ko ne prevari. Jer će mnogi doći u ime moje govoreći: Ja sam Hristos. I mnoge će prevariti." (st. 4-5) "I izići će mnogi lažni proroci i prevariće mnoge." (st. 11; vidi st. 23-26) U naše vreme mnogi harizmatski lideri tvrde da su jednaki sa Hristom. Spiritisti tvrde da se sam Hristos javlja na njihovim seansama. Indirektno, ovi tekstovi opisuju opštu zbrku u religioznom svetu. Sa mnogih strana čuje se: "Ovo je put". Kako prepoznati istinu? Odgovor možemo pronaći u Isaiji 8,20: "Zakon i svedočanstvo tražite." Merilo ispravnosti svakog religioznog pokreta je Biblija.

- "Čućete ratove i glasove o ratovima. Gledajte da se ne uplašite, jer treba da to sve bude. Ali nije još tada posledak. Jer će ustati narod na narod i carstvo na carstvo." (st. 6-7) Ratova je uvek bilo u istoriji ljudskog roda, ali ovde Hristos naglašava da će se uoči Njegovog dolaska događati ratovi drugačiji od svih prethodnih - sveopšti ratovi. Takvi su bili Prvi i Drugi svetski rat, u koje je bilo uključeno praktično celo čovečanstvo. Osim toga, nikada ranije nije postojalo tako razorno oružje kakvo postoji danas, koje za nekoliko minuta može da uništi čitav ljudski rod.

- "I biće gladi..." (st. 7) Uprkos ogromnom tehničkom napretku, 20. i 21. vek ući će u istoriju kao epoha krajnje nemaštine. Gladi su se događale u istoriji, ali nikada kao u 20. veku. Npr. u Rusiji je 1921. godine umiralo od gladi 30,000 ljudi dnevno. U to vreme u Kini je od gladi umrlo preko 13 miliona ljudi. U Grčkoj je 1942. godine od gladi umrlo više od 200,000 ljudi. A šta tek reći za glad koja u poslednjih nekoliko decenija vlada u Africi?

- "...i pomori..." (st. 7) Naše vreme odlikuje se i zastrašujućim bolestima. Epidemija AIDS-a je u Africi poprimila takve razmere da će u narednih 10 godina nekoliko naroda nestati sa lica zemlje! I u drugim krajevima sveta broj obolelih nezadrživo raste. Kancer, srčane bolesti, druge seksualno prenosive bolesti itd. takođe uzimaju svoj krvavi danak. Npr. 1919. godine epidemija gripa odnela je 12 miliona života, 2 miliona više nego rat koji joj je prethodio! I u životinjskom svetu javljaju se teške bolesti kojih ranije nije bilo.

- "...i zemlja će se tresti po svetu." (st. 7) Zemljotresa je takođe uvek bilo, ali nikada kao u naše doba. Broj zemljotresa povećao se 20 puta u poslednjih 25 godina. Npr. samo tokom 1993. godine je zabeleženo 10 puta više zemljotresa nego u celom 19. veku! Tokom 20. veka bilo je nekoliko zemljotresa sa po više od 100,000 žrtava. Jasno je da se i priroda grči pod teretom greha. U Otkrivenju 11,18 kaže se da Hristos između ostalog dolazi "da pogubi one koji zemlju pogubiše."

- "I što će se bezakonje umnožiti, ohladneće ljubav mnogih." (st. 12) Sa jedne strane blagostanje, trošenje ogromnih suma novca, bacanje ogromnih količina hrane, sa druge glad, nemaština i bolesti. Okruženi smo nemoralom i kriminalom. Mafijaši upravljaju državama. Čovek je odlučio da živi izvan granica Božjeg moralnog zakona i tako se našao na putu samouništenja. Zbog svega toga mnogi su razočarani. Međutim, ne treba da se obeshrabrimo, jer Hristos je rekao: "A kada se počne ovo zbivati, gledajte i podignite glave svoje, jer se približuje izbavljenje vaše!" (Luka 21,28)

- "Jer kao što je bilo u vreme Nojevo, tako će biti i dolazak Sina Čovečijeg. Jer kao što pred potopom jeđahu i pijahu, ženjahu se i udavahu do onoga dana kada Noje uđe u kovčeg, i ne osetiše dok ne dođe potop i odnese sve; tako će biti i dolazak Sina Čovečijeg." (st. 37-39) Broj razvoda u 1990. godini bio je 4 puta veći nego u 1950. "Ženjahu se i udavahu." Ništa više nije sveto. Kako je moguće da Nojevi savremenici nisu ni osetili, kada je Noje 120 godina pozivao i pred njihovim očima gradio ogroman brod, jedini na svetu? Zbog potpune nemarnosti i ravnodušnosti. Kao i oni, i mi se svakoga dana gubimo u hiljadama nevažnih sitnica umesto da prihvatimo Božje pozive.

- "I propovediće se ovo jevanđelje o carstvu po svemu svetu za svedočanstvo svim narodima. I tada će doći posledak." (st. 14) Danas se Jevanđelje propoveda na hiljadama jezika i na mnoge načine (štampa, radio, televizija, Internet, satelitske emisije...) Biblija je u celini ili delimično prevedena na skoro sve jezike sveta. U poslednjoj deceniji Bog je na čudnovat način otvorio vrata za propovedanje Jevanđelja u nekim državama u kojima je to donedavno bilo nemoguće, padom njihovih totalitarnih režima. Stotine hiljada ljudi sada u tim zemljama posećuje evanđeoska predavanja i upoznaje Isusa Hrista.

Znaci nabrojani u ovom poglavlju ispunjavaju se pred našim očima. Isto važi i za mnoge druge znake vremena Isusovog dolaska zapisane u Bibliji. Međutim, postoji nešto još važnije od prepoznavanja vremena Hristovog dolaska. Svako od nas, kao pojedinac, treba sada da bude spreman za taj događaj. Jer, čak i kad bismo znali datum Hristovog dolaska, niko od nas ne zna kada će umreti. Sada je vreme kada treba da preispitamo svoj život, da molimo Boga za oproštaj kroz zasluge Isusa Hrista i za snagu da živimo po Njegovoj volji.

Još malo i Isus će se umešati u istoriju ove planete i rešiti sve probleme koji su vekovima mučili čovečanstvo. Sve što treba da učinimo da bismo postali deo mnoštva koje će Ga radosno dočekati, mnoštva koje će poći na Nebo, jeste da poniznog srca zatražimo oproštenje, pozivajući se na Hristove zasluge i Njegovu krv. Otvorimo svoje srce Bogu upravo sada i zamolimo Ga da nam pomogne da se pripremimo za Njegov dolazak.

AS & ZM