Spisak i pretraga ove kategorije Novi prilog u ovoj kategoriji Polazna strana

90    Hristovo telo   (iznogud, 24.4.2002 20:32:54)

  Da li ovo stoji : Hristos se vazneo u telu. To telo je preobrazeno, praslika vecitog tela kojeg cemo svi dobiti nakon sto postanemo hristoliki. Pitanje: Gde se sada nalazi to Hristovo telo ?Odgovor:

Da, Gospod Isus Hristos se vazneo u telu. Njegovo telo je prilikom vaskrsenja preobraženo. Npr. Marija Ga nije prepoznala sve dok je nije pozvao po imenu (Jovan 20:14-16). Dvojica učenika na putu za Emaus Ga nisu prepoznali sve dok nije prelomio hleb pred Njima (Luka 24:13-31). Nakon toga je nestao i pojavio se među apostolima (st. 32-36). Zanimljivo je što je tom prilikom naglasio da nije duh već ima telo i kosti, a čak je i jeo pred njima (st. 37-43). Ljudima Njegovo preobraženo telo nije izgledalo nesvakidašnje - izgledao je kao običan čovek. Međutim, imao je sposobnost da ulazi kroz zatvorena vrata (Jovan 20:19.26) i da menja svoj izgled (Marko 16:12; Jovan 21:4.12). Dakle, to jeste ljudsko telo, ali nije obično.

Hristos je još uvek u takvom ljudskom telu. Nalazi se na Nebu, sa desne strane Boga Oca, kao "Sin čovečiji", predstavnik svih ljudi (Dela 7:55.56; Marko 16:19; Danilo 7:13; Rim. 8:34; Jev. 1:3,10:12). Hristos je povratio ono što je Adamovim grehom izgubljeno, i između ostalog preuzeo od sotone pravo da bude predstavnik ove planete pred svemirom (Rim. 5:14; Jov 1:6.7). Hristos je na tom preobraženom telu zadržao znake raspeća - probodene ruke, noge i rebra (Jovan 20:20.27; Luka 24:40; Zah. 13:6; Isaija 49:16). On se stalno moli za nas ukazujući na svoje zasluge.

Tela vernih Hristovih sledbenika će takođe prilikom drugog Hristovog dolaska biti preobražena (1.Kor. 15:52-53). Divno ste primetili, i želim to da naglasim: pre Hristovog dolaska treba da postanemo "hristoliki", ali ne u pogledu prirode tela, već Hristov karakter treba da se odslikava u nama. To je mnogo važnije od svih drugih pitanja, ma koliko zanimljiva bila. A Gospod želi da nam pomogne da steknemo takav karakter, i pomoći će svakome ko to od Njega traži.

Aleksandar Stojković