Spisak i pretraga ove kategorije Novi prilog u ovoj kategoriji Polazna strana

81    Zakon   (Lazar, 4.4.2002 21:12:21)

  [...]

Stari zavet i zakon je ono što prestaje (2. Kor. 3,11), "senka novozavetne stvarnosti" (Kol. 2, 17).

[...]Odgovor:

Površnim čitaocima Novog zaveta može se učiniti da je kompletan starozavetni zakon ukinut. Da li je zaista tako? Sa jedne strane ima stihova koji govore o ukidanju zakona, a sa druge, govori se da će zakon biti merilo na sudu Božjem (Jakov 2,8-12; Rim. 2,13-15), da je to "savršeni zakon slobode" koji treba tvoriti (Jakov 1,25), "svet, pravedan i dobar" (Rim. 7,12), koji donosi radost (Rim. 7,22) itd. Greh je definisan kao "bezakonje", život bez zakona i van zakona (1. Jov. 3,4). Sam Gospod je opomenuo one koji kvare zakon (Mat. 5,17-19; 15,6 itd.). On je “učinio zakon velikim i slavnim” (Isaija 42,21). Naveli ste Luka 16,16 – pročitajte i 17. stih. Božji ljudi u vreme posletka opisani su kao oni koji drže Božije zapovesti (Otk. 12,17; 14,12). Na poslednjoj stranici Biblije stoji: "Blago onima koji tvore zapovijesti Njegove, da im bude vlast na drvo života, i da uđu na vrata u grad" (Otk. 22,14).

Kako razumeti ovu prividnu kontradiktornost? Ne možemo se opravdati i spasiti držanjem zakona, niti bilo kakvim delima, već samo krvlju Hristovom (Efescima 2,8-10). Dakle, zakon ne može da posluži kao sredstvo opravdanja. Oni koji prihvataju Hrista nisu pod osudom zakona. Naši napori NE treba da budu usmereni na dela, tj. držanje zakona! Međutim, Duh Božji, koji živi u nama nakon što Ga prihvatimo, čini da naša dela budu po Božjoj volji, tj. u skladu sa Božjim zakonom. Videti Rim. 8,1-14; 1. Jov. 2,1-7; 5,2-4; 1. Pet. 1,13-23. Predskazujući Novi zavet, Gospod kaže u Jezekilju 36,26.27: “I duh svoj metnuću u vas, i učiniću da hodite po mojim uredbama i zakone moje da držite i izvršujete.

Koji je to onda zakon ukinut? U Starom zavetu mogu se prepoznati četiri vrste zakona: moralni (Deset zapovesti), obredni, građanski i zdravstveni. Od svih ovih samo obredni zakon je bio “senka” (predslika) Hristove žrtve i službe, i nakon Hrista postao nepotreban. Građanski zakoni su bili prilagođeni konkretnom društvenom uređenju i životnim uslovima ondašnjeg jevrejskog naroda. Zdravstveni zakoni su i danas primenljivi, jer ljudski organizam još uvek funkcioniše na isti način. Za moralni zakon ne možemo naći ni biblijske ni logičke argumente po kojima bi bio ukinut.

Aleksandar StojkovićStari zavet je prestao da se obavlja u praksi, to jest, vise se ne prinose zrtve, niti obavljaju simbolicki obredi. Razlog je to sto je Hristos na krstu poceo sa doslovnim ispunjenjem simbolickih obreda. Ono na sta su ti obredi ukazivali, Isus je poceo da stvarno ispunjava. Npr. umesto ciscenja svecnjaka koje je obavljao prvosvestenik, Hristos kao nas Prvosvestenik iz Nebeske Svetinje obezbedjuje da crkva (svecnjak je simbol crkve - Otkrivenje 1,20) ima uvek uticaj Svetog Duha (ulje) da bi mogla da objavljuje Bozju istinu (svetlost sa svecnjaka). Danas nema potrebe da prvosvestenik u Hramu obavlja ovu simbolicku sluzbu, nego treba razumeti sta je sustina Hristove sluzbe na Nebu, i treba verovati Bogu. Kadjenje kadom predstavljalo je prinosenje Hristovih zasluga zajedno sa nasim molitvama, kako bi nase molitve ociscene izasle pred Boga. Kadjenje je starozavetni obred koji danas nema smisla obavljati, jer postoji pravi Prvosvestenik Hristos, koji stvarno prinosi svoje zasluge uz nase molitve. Zato obrede Starog zaveta ne treba danas vrsiti, posto bi time skrenuli paznju ljudima sa Hristove sluzbe koja je u toku.

Ipak neke tradicionalne crkve obavljaju dosta obreda nalik na starozavetne, a vernicima uopste ne govore o stvarnoj prvosvestenickoj sluzbi koju Isus Hristos vrsi za nas u Nebeskoj Svetinji.

Dakle, ono sto je bilo u Starom zavetu nije bilo samo po sebi lose, nego je simbolicki ukazivalo na buduce dogadjaje.

Dragan DjordjevicU vezi ove tematike mozete pogledati i odgovore na pitanja broj 56 i 89.