Spisak i pretraga ove kategorije Novi prilog u ovoj kategoriji Polazna strana

70    Izlečenje od straha   (eeeeeee, 29.3.2002 13:18:12)

  Kako se izlečiti straha od smrti?Odgovor:

Isus Hristos je jedini lek od smrti, a strah od smrti možemo izlečiti čitanjem Svetoga Pisma kao i prihvatanjem Isusa Hrista kao ličnog Spasitelja.

Isus Hristos je obećao da će opet doći i da će one koji budu spremni za Njegov ponovni dolazak povesti kući, gore na Nebo, da kroz svu večnost budu zajedno sa Njim.

CITAT: "Da se ne plaši srce vaše, verujte Boga, i mene verujte. Mnogi su stanovi u kući oca mojega. A da nije tako, kazao bih vam: idem da vam pripravim mesto. I kad otidem i pripravim vam mesto, OPET ĆU DOĆI, i UZEĆU VAS K SEBI da i vi budete gde sam ja." (Jevanđelje po Jovanu 14,1-3.)

Apostol Pavle nas utešava sledećim rečima: "Neću vam pak zatajiti, braćo, za one koji su umrli, da ne žalite kao i ostali koji nemaju nade. Jer ako verujemo da Isus umre i vaskrse, tako će Bog i one koji su umrli u Isusu dovesti s njim... Tako utješavajte jedan drugoga ovijem riječima." (Prva poslanica apostola Pavla Solunjanima 4,13-18.)

Sveti apostol Jovan je u svojoj prvoj poslanici zapisao sledeće reči: "Ko ima Sina Božijega ima život; ko nema Sina Božijega nema života." (1. Jovanova 5,12.)

Milenko Vučetić