Spisak i pretraga ove kategorije Novi prilog u ovoj kategoriji Polazna strana

53    Sekte   (Anonimni posetilac, 22.2.2002 11:21:49)

  Sta crkva preduzima povodom pojave sekti? I dali je Adventizam sekta?Odgovor:

Pozdrav. Koliko ja znam, crkva danas slabo deluje protiv sekti. Ono što je loše i razlog zašto crkva nema uspeha u borbi protiv sekti jeste što crkva nije jasno definisala termin »sekta« i namere pojedinih sekti. Reč »sekta« dolazi od jedne strane reči koja znači »odvojena ideja mišljenja«. Prema tome, ako uzmemo da je Sveto Pismo jedini autoritet istine u crkvi, tada možemo izvesti i definiciju sekte: »Sekta je svaka verska organizacija koja se udaljila od osnovnog učenja Svetog Pisma«.

Opasne sekte su one koje idu protiv vaspitanja mladih, protiv porodice kao osnove društva, protiv slobode mišljenja itd. 1054. godine, kada je došlo do razdvajanja istočne i zapadne crkve, automatski je jedna od njih postala sekta, jer je imala neku drugu ideju mišljenja. Da li su time te crkve opasne? Znamo da nisu. Svaka od njih ima dobrog. Kada su nastajale protestantske crkve (Luter, Cvingli, Hus, Jeronim i drugi), i one su imale neke ideje koje su se razlikovale od drugih. Automatski, one su nazvane sektama. Da li su protestanti opasni? Svakako da nisu. To su ljudi koji su verni Bogu i žele da Mu služe na način kako su po savesti ubeđeni iz Božje reči.

Evo jednog primera iz Biblije da je i apostol Pavle i njegov hrišćanski put nazvan sekta. Pročitaj DELA 24:5-14. U četrnaestom stihu koristi se reč »jeres« što dolazi od grčke reči »airesis« i znači »loš, odvojen, sekta, odvojena ideja mišljenja«... Ljudi su ti koji su u tom momentu dali ovaj pogrdni izraz Pavlu; a kako je Bog gledao na Pavla? Nije potreban komentar da je Pavle bio po volji Božjoj. I danas ljudi određenim protestantima kače ovaj termin »sekta« u negativnom kontekstu.

Adventisti su crkva ostatka (Otkrivenje 12:17 i 14:12), koji imaju poseban zadatak za poslednje vreme, da objave skori Hristov povratak i da Deset zapovesti vrate na mesto koje zaslužuju. Čovek je izmenio Zapovesti: Rimokatolička crkva je promenila četvrtu zapovest, drugu izbacila a desetu podelila na dve... Pošto Adventistička crkva želi da podseti ljude na istinu ona je predmet sotonine mržnje i prezira. Zato sotona preko nekih ljudi deluje da bi svet gledao na adventiste kao na neke sektaše koji čine i žele ljudima zlo. Međutim to je velika laž. Adventisti nisu sekta nego ostatak koji treba da objavi svetu zaboravljene istine. Za kraj zapamti, dragi prijatelju: nikada u istoriji ove planete većina nije bila u pravu. U Bibliji je uvek bio mali broj onih koji su na pravi način služili Bogu.

ZM