Spisak i pretraga ove kategorije Novi prilog u ovoj kategoriji Polazna strana

44    Teološki fakultet   (milos, 6.2.2002 11:20:39)

  Interesuje me kolko je dobar Teoloski fakultet u Bgd.Odgovor:

Pozdrav Miloše.

Adventistički Teološki Fakultet u Beogradu, na Banovom Brdu u ulici Bore Markovića 11, može da pruži odgovore na sva tvoja pitanja. Traje četiri godine. Evo nekih predmeta koji se slušaju:

 • Zdravstveni principi
 • Istorija civilizacije
 • Retorika
 • Jevrejski jezik
 • Isusov život i učenje
 • Uvod u Novi zavet
 • Doktrina Crkve
 • Engleski jezik
 • Informatika
 • Uvod u Bibliju
 • Metodologija istraživačkog rada
 • Srpski jezik
 • Hrišćansko vaspitanje
 • Rad sa mladima
 • Nauka i Biblija
 • Petoknjižje
 • Misiologija
 • Novozavetna egzegeza (Grčki jezik)
 • Hermenautika
 • Istorija Crkve
 • Crkvena muzika
 • Biblijski rad
 • Biblijska arheologija
 • Pastoralna psihologija
 • Homiletika
 • Knjiga proroka Danila
 • Hrišćanska Crkva
 • Otkrivenje Jovanovo
 • Uvod u filozofiju i hrišćansku misao
  i drugi predmeti....
Postoji i kraći, dvogodišnji program, na kome se slušaju samo neki od ovih predmeta. U dogovoru sa upravom Fakulteta moguće je i vanredno studiranje.

Pored profesora iz naše zemlje, dolaze mnogi profesori iz inostranstva (Engleske, Australije, Amerike, Nemačke, Rusije, Hrvatske itd.). Na tzv. aulu dolaze razni gosti: naučnici, političari, lekari i mnogi drugi...

Posle završenih studija stiče se zvanje diplomiranog teologa, a osim domaće dobija se i diploma BA univerziteta Griggs koja je priznata svugde u svetu. Za detaljne informacije možeš se obratiti na telefon 011-555-388, ili 011-3549-312. Prodekan za nastavu je Aleksandar Santrač.

ZM