Spisak i pretraga ove kategorije Novi prilog u ovoj kategoriji Polazna strana

41    Subota kroz istoriju   (ZvonkoM, 23.1.2002 16:43:04)

  Poštovani,

Moje je mišljenje da je prećutkivanje identiteta isto što i lažno predstavljanje. Međutim, to je stvar savesti, pa neka svako presudi sam da li treba ili ne treba tako postupati.

Ono što mene više interesuje, a odnosi se na navodno svetkovanje starozavetne subote u Hrišćanstvu može se svakako proveriti. Naveli ste mi tri reference.

Samo mi druga knjiga nije poznata, pa bih vas zamolio za link na online kopiju (ako postoji) ili neki drugi način da dođem do fotokopije ili slično. Pre svega me interesuje "dan od odmora" u prva tri veka. Bio bih zadovoljan sa konkretnim citatima, ali naravno u slučaju da se ne radi o sporadičnim pojavama i sektašenju čega je bilo mnogo u istoriji, kao što je slučaj sa Švedskom i Finskom (16 i 19 vek) koje navodite.

Moram da primetim da se u knjizi "FROM SABBATH TO SUNDAY" ne navodi ni jedan takav dokaz, već naprotiv.

Prijateljski pozdravOdgovor:

Poštovani,

trudio sam se da nepristrasno dam nekoliko izvora od različitih autora koji prikazuju kontinuitet svetkovanja sedmog dana kroz vekove. Naravno, ako neko želi da polemiše, on će to uvek moći i ako neko želi da sumnja uvek će mu se ukazati prilika, ali iskrenom i poštenom istraživaocu Božanskih Istina Bog će otvoriti vrata veličanstvenog večnog blaga. Jedan pesnik je zabeležio:

"OTVORI OČI MOJE TI,
I DUHA TVOG MI DAJ,
DA VIDIM SLAVU ZAKONA,
I NJEGOV VEČNI SJAJ!

NAUČI ME O BOŽE MOJ
DA DRŽIM ZAKON SAV,
PRED LICEM TVOJIM DANAS VEĆ
DA BUDEM ČIST I PRAV!"

Knjiga "From Sabbath to Sunday" prikazuje ne samo kako je u ranoj crkvi, u vreme takozvanih crkvenih otaca, došlo do promene u svetkovanju dana, već i koji su faktori uticali na tu promenu. Pažljiv proučavalac će zapaziti da su to bili: 1. Prilagođavanje državnim institucijama, 2. Anti jevrejstvo i 3. Samovolja rimskih biskupa. Zato su svoju volju i svoje odluke ovi "uvaženi crkvenodostojnici" nametali zakonom. Poznati su u istoriji zakoni o svetkovanju nedelje tj. prvog dana. Ovi zakoni su bili izglasani na saborima i to kako sledi:

NIKEJSKI 325.
SARDSKI 345.
LAODIKEJSKI 364.
TRIDENTSKI 1562.

Zašto su doneseni ovi zakoni? Jedini pravi i logični odgovor je da hrišćani širom rimske imperije i dalje nisu želeli da praktikuju svetkovanje prvog dana u sedmici.

Sada dajem još jedan vrlo interesantni naslov: ISTORIJA PRAVE CRKVE, izdato u New York-u, 3089 32nd Street, Astoria, L. i. New York. Pozdrav,

JelisijePoštovani,

Biću slobodan da dopunim odgovor iako nisam teolog, jer se neki delovi Vašeg komentara, ako sam dobro razumeo, odnose na sajt u celini.

U vezi tvrdnji o prikrivanju identiteta, molim Vas pogledajte stranicu "Ekipa", dostupnu iz glavnog menija, na kojoj su zapisane informacije o učesnicima ovog projekta.

Biblija.info je 100% privatni sajt. Iza njega ni na koji način ne stoji bilo kakva organizacija. Namena ovog sajta nije da propagira verovanje bilo koje verske zajednice, već da približi ljudima Božju reč. Na pitanja vezana za Bibliju odgovori se daju isključivo na osnovu same Biblije.

Kakav stav treba da imamo prema osobama koje veruju drugačije od nas? Biblija govori ne samo o jedinstvu vere (npr. Efescima 4,5 – pogledajte i 4,2), već i o slobodi verovanja. Npr. Rimljanima 14,4-12 i okolni stihovi: "Ko si ti koji sudiš tuđemu sluzi? On svojemu gospodaru stoji ili pada. [...] Tako će dakle svaki od nas dati Bogu odgovor za sebe." Ili npr. Jov 13,15-16.

Vaše razmišljanje o sektašenju i sporadičnim pojavama je, ljudski gledano, potpuno ispravno. S druge strane, u Bibliji ima dosta primera koji pokazuju da brojnost ili malobrojnost pristalica neke ideje nije dokaz njene ispravnosti ili neispravnosti. Najpoznatiji je verovatno Matej 18,19-20: "Gde su dva ili tri sabrani u ime moje, onde sam ja među njima." Biblija kao iskaz Božje volje je jedino merilo ispravnosti nekog pokreta.

A čak i da nije tako: u odgovoru na Vaše prethodno pitanje pomenuti su npr. etiopski i keltski hrišćani. Kada ceo narod vekovima nešto radi, to ne možemo okarakterisati ni kao sektašenje ni kao sporadičnu pojavu. Indikativno je što se upravo radi o narodima koji su geografski bili na rubu tada poznate civilizacije, tako da je njihovo verovanje duže moglo da zadrži izvorne karakteristike.

Na kraju, pošto su učestali Vaši prilozi koji sa Biblijom nemaju mnogo veze, uz svo poštovanje skrećem Vam pažnju da ovo nije diskusioni forum, već rubrika za ljude koji žele da saznaju nešto novo i prodube svoje znanje o Bogu i Bibliji. Hvala na razumevanju i želim Vam sve najbolje!

Aleksandar Stojković