Spisak i pretraga ove kategorije Novi prilog u ovoj kategoriji Polazna strana

35    Subota kroz istoriju   (ZvonkoM, 10.1.2002 16:14:28)

  Molio bih jedan jedini istorijski dokaz da su hriscani svetkovali subotu bilo gde i bilo kada (osim SDA od XIX veka).
HvalaOdgovor:

Postoji mnoštvo istorijskih podataka o svetkovanju subote kroz vekove. Počevši od same apostolske crkve, sve do dan danas bilo je pojedinaca, manjih i većih grupa i naroda koji su se, nezavisno jedni od drugih, na osnovu istraživanja Svetog Pisma uverili da je subota dan sedmi i da je treba svetkovati prema Božjem zakonu iz 2. Mojsijeve 20. poglavlja. Imam nekoliko knjiga koje govore o tome:

1. OPŠTA CRKVENA ISTORIJA sa crkvenostatističkim dodatkom, napisao je JEVSEVIJE POPOVIĆ, profesor Bogoslovskog fakulteta u Černovcima, štampala je Srpska manastirska štamparija u Srem. Karlovcima. Preveo na naš jezik đakon Dr. Mojsije Stojkov, profesor u Bogosloviji karlovačkoj. Od svih crkvenih istorija koje su meni bile dostupne, ova sadrži najiscrpnije podatke i reference.

2. THE ALMOST FORGOTTEN DAY, published by Concerned Group Inc., Highway 59 North, Siloam Springs, Arkansas 72761. Ova knjiga je u stvari kompilacija navoda neverovatnih istorijskih podataka kroz vekove, u raznim narodima i crkvama počevši od Josipusa, Euzebiusa, Philia, navodeći imena, narode i knjige odakle su uzeti podaci sve do 19. veka. Tu se mogu naći podaci iz Kine, Indije, Persije, Danske, Švedske itd. U njoj sam se uverio da SDA nisu bili jedini i prvi koji su svetkovali 7. dan kao odmor, već su to pre njih bili (a neki su i sada) Baptisti, Patareni, Etiopljani, Jermenci, Bugari i drugi narodi.

3. FROM SABBATH TO SUNDAY, ovo je istorijsko, sa mnoštvom podataka, istraživanje kako je došlo do svetkovanja prvog dana u sedmici. Štampano od Pontificia Universitas Gregoriana Romae 1977. a Imprimatur je potpisan i odobren 16. iunii 1975. od tadašnjeg rektora Univerziteta u Rimu, R.P. Herve Carrier S.I. Postoji i druga literatura ali ovo je najiscrpnija. Pozdrav,

JelisijeJoš 364. na Laodikejskom crkvenom saboru se proklinju oni koji među hrišćanima »judaiziraju« – drže subotu. Dakle, još i tada ih je bilo, pa se oko toga i vodila borba za vreme cara Konstantina. Naravno, raspravu je pokrenula zapadna (rimska) crkva.

Ima i drugih tekstova, od kojih slede samo neki. U The Rise of the Medieval Church, od Alexander Clarence Flick, (New York: Burt Franklin, 1959.) na str. 236, 237 se navode razlike između rimskih i keltskih hrišćana u 6. veku i spominje da su Kelti »držali subotu kao dan odmora«. U History of the Catholic Church in Scotland, od Alphons Bellesheim, (Edinburg: William Blackwood and Sons, 1887.) na str. 86. i 250. stoji da su keltski hrišćani u Irskoj imali praksu svetkovanja subote i počinka na osnovu Svetog pisma i religiozne svečanosti subote kao Gospodnjeg dana.

U Narrative of the Portuguese Embassy to Abyssinia, od Francisco Alvarez (1520-1527), izdato od London, Hakluyt Society, 1861, str. 23, 34 stoji da su etiopski hrišćani i sveštenici (dakle u 16. veku) imali praksu svetkovanja subote kao obavezu u carstvu cara Prestera Jovana. Opšte je poznato da su hrišćani u Etiopiji dugo zadržali svetkovanje subote, a vremenom samo dodali i svetkovanje nedelje.

U raznim izvorima se spominje da je subota svetkovana u Norveškoj (1435), Švedskoj i Finskoj (u 16. i 19. veku), kod Valdenžana (u srednjem veku), Cincendorf kod Moravske braće, itd.

Dragan MirkovićU vezi svetkovanja subote kroz istoriju može se dodati i sledeće.

 • Nepobitno je da je Gospod Isus Hristos svetkovao subotu. On je "učinio zakon velikim i slavnim" (Isaija 42,21). On je pokazao kako treba pravilno svetkovati subotu.

 • Knjige Novog zaveta napisane su između 50. i 100. godine posle Hrista. Dakle, Novi zavet je završen oko 70 godina posle Hristove smrti i vaskrsenja, a nigde se ne spominje prenošenje svetkovanja subote na neki drugi dan, kršenje subote od strane hrišćana, svetkovanje nedelje i slično, niti se nedelja naziva bilo kakvim svetim nazivom. Naprotiv, opisano je da su apostoli subotom propovedali kako Jevrejima tako i neznabošcima (Dela 13,14-44; 16,12-14; 16,12-14; 17,1-4; 18,4-18,4-11).

  Biblija ne pominje svetkovanje bilo kojeg dana osim subote. "Razumni će razumeti," kaže reč Božja. Kao što je izneto u drugom delu odgovora na pitanje 31, ono što se kasnije događalo ne možemo smatrati merilom za ispravan hrišćanski život, već samo pokazateljem stanja tadašnje crkve. Ipak, pošto se Vaše pitanje na to odnosi, evo i nekih istorijskih podataka o kasnijem svetkovanju subote. (Svi ovi podaci nalaze se u već pomenutim knjigama.)

 • Prvi hrišćani u Palestini posećivali su bogosluženja subotom u hramu i sinagogama.

 • Subota se svetkovala među palestinskim hrišćanima u vreme cara Hadrijana (117.-138. g. posle Hrista).

 • Tokom II veka hrišćani u Siriji i Maloj Aziji težili su očuvanju prvobitnog, apostolskog hrišćanstva, uključujući i svetkovanje subote. Međutim, hrišćani iz Aleksandrije i drugih crkava u Egiptu dozvolili su da se gnosticizam uvuče u hrišćanstvo, a sa njim i nedelja i drugi običaji koje apostoli nisu poznavali. Nažalost, sva vodeća mesta u istočnim crkvama vremenom su zauzeli sledbenici aleksandrijske škole, uvodeći svoju nauku.

 • Ignjatije Antiohijski (mučenički ubijen 110. godine) u svojoj poslanici "Magnezijanima" opominje svoje čitaoce da ne "subotuju", iz čega se može zaključiti da je među čitaocima te poslanice bilo svetkovatelja subote. Međutim, ima indicija da je ta poslanica lažna i da je napisana znatno kasnije: 1) Prvi put je citirana tek u IV veku, u vreme Jevsevija (Euzebius), episkopa iz Cezareje. 2) Neki stavovi izneti u toj poslanici odudaraju od spisa njegovih savremenika iz Antiohije.

 • Justin Mučenik u "Razgovoru" sa Trifonom (155.-165.) kritikuje hrišćane koji svetkuju sedmi dan i kaže da bi ih trebalo razdvojiti od onih koji to ne čine. Inače, Justin je prvi jasno podigao glas u prilog svetkovanja nedelje. Treba imati na umu da se on nikad nije oslobodio uticaja grčke filozofije, i da su njegovi argumenti filozofski a ne biblijski. Justin na nekim mestima naziva nedelju mnogobožačkim nazivom "dan sunca".

 • Treba primetiti da se ideja o svetkovanju nedelje kao dana odmora, dakle kao zamene za subotu iz četvrte zapovesti, javlja tek početkom III veka, i da je to postalo raširenija praksa tek u IV veku. Dakle, oni hrišćani koji su svetkovali nedelju u prva III veka nisu je smatrali zamenom za subotu, što pokazuje da je subota još uvek smatrana danom odmora.

 • Sredinom III veka Origen u spisu "Protiv Celza" piše da ima hrišćana koji bi hteli da žive kao Jevreji. Origen je bio pod jakim uticajem neoplatonizma i mrzeo je Jevreje.

 • "Apostolske konstitucije" (krajem III veka) pozivaju da se svetkuje i subota, kao uspomena na stvaranje, i nedelja kao dan vaskrsenja.

 • Kanon 16. sabora u Laodikiji (364.) kaže: "Zna se da neke stare crkve imaju običaj da praznuju subotu, kao praznik stvaranja." Kanon 29. anatemiše hrišćane koji ne rade subotom, što znači da je takvih itekako bilo.

 • U drugoj polovini IV veka Grgur Nisijanski naziva subotu i nedelju braćom, a nešto kasnije Astorije, episkop iz Apame u Pontu, naziva ih majkom i dojkinjom crkve.

 • Pri kraju IV veka Hrizostom (Jovan Zlatousti) u svom komentaru poslanice Galatima napada hrišćane koji svetkuju subotu.

 • Krajem IV veka crkve u Carigradu, Pontu, Aleksandriji, Palestini i Egiptu izjednačavale su subotu i nedelju.

 • Sokrat, skolastik iz prve polovine V veka, tvrdi da su u njegovo vreme skoro sve crkve svetkovale subotu, osim Rima i Aleksandrije. Njegov savremenik Hermije Sozomen tvrdi isto: da su Carigrad i druge crkve, suprotno običaju Rima, svetkovale i sedmi i prvi dan sedmice.

 • Treba imati na umu da su u Rimskoj imperiji vrlo rano uvedene stroge kazne za ljude koji rade nedeljom, a ubrzo zatim i za one koji ne rade subotom. Prvi takav zakon doneo je car Konstantin 321. godine, u vreme kada je bio obožavalac sunca, a ne hrišćanin! Sledili su slični zakoni 368., 386., 389. i 423. godine. Takva praksa je naročito došla do izražaja u VI veku, jačanjem papstva. Svetkovanje subote smatralo se zabranjenim. To je razlog što se masovnije svetkovanje subote održalo samo izvan granica Rimske imperije, kao npr. u Etiopiji, gde postoji i dan danas. Ipak, i u tom dobu je bilo ljudi koji su svetkovali subotu, naročito na istoku pa i u samom Rimu.

 • Seljaci u severnoj Italiji, i pored takvih zabrana, svetkovali su subotu sve do kraja IX veka.

 • Jedan od najzanimljivijih podataka u vezi svetkovanja subote je prepiska između vođa crkava koja je prethodila velikoj šizmi (razdvajanju istočne i zapadne crkve) 1054. godine. Iz tih dokumenata se vidi da je istočna crkva još i tada svetkovala subotu uporedo sa nedeljom. Štaviše, oni su ukorili zapadnu crkvu za omalovažavanje subote. Dakle, delovi pravoslavne crkve praznovali su subotu krajem XI veka!

 • U XII veku je zabeleženo svetkovanje subote u Lombardiji, Finskoj i Škotskoj.

 • Valdenžani su svetkovali subotu i pored gonjenja od strane inkvizicije.

 • Inkvizicija je progonila svetkovatelje subote u Francuskoj, Moravskoj, Nemačkoj, Rusiji, Danskoj, Norveškoj, Švedskoj i Finskoj.

 • Godine 1504. legat na dvoru u Lisabonu je rekao: "Pošto se Bog posle savršenog stvaranja odmorio u sedmi dan, slavljenje toga dana je po Božjoj volji i pre će propasti i zemlja i nebo nego li reč zakona o tome danu. Mi ne slavimo subotu podržavajući Jevreje nego na osnovu naše poslušnosti prema Hristu i apostolima."

 • Svetkovanje subote zabeleženo je 1653. godine u Indiji.

 • U XVII veku u Kini, kao rezultat misionarskog širenja delova Biblije, mnogi su svetkovali subotu. 1665. godine u Kini je pronađena kamena ploča na kojoj se opisuje svetkovanje subote i naziva "izvanrednom religijom" koja "rasvetljava tamu".

 • Zahvaljujući širenju Svetog pisma, u periodu od XVI do XIX veka mnogi pojedinci i grupe su, nezavisno jedni od drugih, došli do zaključka da je subota dan koji treba svetkovati. Česti su i zapisi poštovalaca nedelje koji su konstatovali da Biblija ne daje argumente u prilog nedelje, već u prilog subote.

  Iz svega ovoga može se zaključiti sledeće:

  — Hristos i apostoli svetkovali su subotu, a isto tako i prvi hrišćani.

  — Očigledno je da je do promene dana odmora došlo postepeno, tokom nekoliko stoleća. Činjenica da se to moralo uraditi postepeno i pored žučnog protivljenja suboti od strane nekih crkvenih vođa, pokazuje da su mnoge crkve u početku primile subotu, a tek kasnije dodale nedelju.

  — Bile su neophodne anateme i kazne da bi se sprečilo svetkovanje subote! Korišćenje takvih metoda je očigledan pokazatelj vrlo niskog duhovnog nivoa crkve onog vremena, ali i duboke ubeđenosti mnogih hrišćana u ispravnost svetkovanja subote.

  — I pored zabrana i progonstava, kroz sve vekove bilo je hrišćana koji su svetkovali subotu.

  — Za uvođenje svetkovanja nedelje u velikoj meri je odgovorna rimska crkva, što ona otvoreno priznaje. Širenju nedelje doprineli su i hrišćani aleksandrijske škole, koji su vrlo rano prihvatili gnosticizam. Takođe, među hrišćanima koji nisu poticali iz judaizma bila je vrlo raširena želja da se razlikuju od Jevreja. Osim toga, mnogi hrišćani u prvim vekovima su izašli iz kulta sunca, gde su svetkovali nedelju, i težili su da nastave sa takvom praksom.

  U vezi sa pitanjem subote možete pogledati i odgovore 80 i 21.

  Aleksandar Stojković
 •