Spisak i pretraga ove kategorije Novi prilog u ovoj kategoriji Polazna strana

28    Jezekilj   (knezevic Nikola, 16.11.2001 8:58:02)

  Protumacite ucenje Makarija Egipatskog o tri tocka kao tocak u tocku koje je video prorok Jezekilj. Da li je dobar prevo?. Prorok je objasnio simboliku svih delova heruvimske kolesnice sem tockova. Gde se moze naci detaljnija analiza sem price da to simbolizuje Sveto Trojstvo? Gde se nalaze slike kolesnice sa tockovima sem u Vatopedu? U kojim minijaturama je to nacrtano i na kojim ikonama? Da li se mogu naci preko interneta?Odgovor:

Nisu mi poznati detalji tumacenja kao ni ucenja pomenutog Makarija Egipatskog, ali mi je poznata knjiga i vizije proroka Jezekilja.

Pazljivim studiranjem knjige proroka Jezekilja, posebno njegove vizije o slavi Gospodnjoj, iskrenom proucavaocu ne moze da promakne nekoliko zapazanja: vreme davanja vizije, njena manifestacija i veoma znacajan sadrzaj iste.

Vizija je data u vreme vavilonskog ropstva, u Vavilonu na reci Hevaru. Vecina ranijih komentatora identifikuju ovu reku sa rekom Habor, sadasnjom Nahr el-Khabur u severnoj Mesopotamiji. Medjutim nedavna iskopavanja na podrucju nekadasnje “zemlje Haldejske” pokazuju da je ta reka jedan od velikih kanala kojim je obilovala ta zemlja, poznat po imenu Naru Kabari.

Vizija prikazuje slavu Gospodnju, Izrailjskog Boga. Ona ima za cilj da proroka uveri da je Gospod pravi Bog i da ima poruku za svoj narod. Ovakva manifestacija Gospodnje slave zove se Teofanija, to je rec grckog porekla sa znacenjem Bozje javljanje ili Bogojavljanje.Ono je cest pratilac koji indicira da je osoba pozvana za proroka ili neku drugu sluzbu Bogu. Takav je bio slucaj kod Isaije koji je odgovorio na Gospodnji poziv. To je bio slucaj i kod Mojsija kada je Teofanija bila u gorucem zbunu i on je poslusao Gospoda da obavi vrlo tezak i slozen zadatak. To nalazimo i kod Jovana u apokalipticnom prorocanstvu Novoga Zaveta u 1. poglavlju Otkrivenja. U svakom od ovih primera razlog je isti. Snazan dokaz i uvodjenje u sluzbu. Time se dakle moze smatrati da je prorok u posebnom smislu pozvan za sluzbu proroka ili neku drugu odredjenu sluzbu u sticanju novih iskustava u odredjenom prorockom zadatku, a to je i manifestacija Gospodnje sile i vlasti.

Jezekiljeva Teofanija, prikaz slave Gospodnje u vreme vavilonskog ropstva, ima visestranu objavu. Ono objavljuje da je, bez razlike usled okolnosti u kojim se nalazi Njegov narod, On, Bog i Gospod Suvereni Vladar sveta u velikom i cesto neshvatljivom spletu dogadjaja i okolnosti (tocak u tocku), i da je jos uvek i bice to stalno, svet pod Njegovom rukom ili kontrolom. Neki komentatori i teolozi u viziji Jezekiljeve Teofanije vide Gospodnje Bozanstvo, Suverenitet, Svemocnost i Dostojanstvo, dok neki rani komentatori vide tu 4 jevandjelista koji će nastati u novozavetno doba. Jevrejska tradicija vidi u toj velicanstvenoj objavi neka svoja plemena.

U razmatranju ove Jezekiljeve vizije veoma je znacajna, i nikako ne zanemarljiva, Gospodnja poruka svom izabranom narodu – Izrailju. Gospod prvo objavljuje razlog njihovog robovanja (oskvrnili su svetiliste, hram, klanjali su se Suncu ili suncevim likovima, okrenuti licem prema istoku, kao i drugi vidovi njihovog bezbostva). Da bi ih odvratio od bezbostva otpremio ih je u ropstvo bas tom narodu koji je obozavao Sunce kao boga. Medjutim ima nade za njih kao i za svakoga koji je napustio Boga, koji se kaje i vraca. Gospod je Suvereni Vladar i upravlja naizgled vrlo komplikovanim spletom dogadjaja ljudskih strasti, zbivanja i okolnosti na ovoj planeti. On je taj koji ce dati cisto srce, novi duh i koji ce kazniti sve lazne proroke. Svoj narod koji se oslanja samo na Njega, na ono sto On kaze preko svojih proroka, On ce oprati od svih necistota i greha. Tada ce sa njima uciniti Novi Zavet o cemu tako opsirno govori sveti Apostol Pavle u svojim poslanicama a pogotovo u Rimljanima.

Kroz sve ove vizije prorok Jezekilj dobija potvrdu u vizuelnom obliku da je Gospod Bog taj koji sve cini da spase sve ljude kroz Mesiju ili pomazanika, Isusa Hrista.

Uz duzno postovanje,

Jelisije