Spisak i pretraga ove kategorije Novi prilog u ovoj kategoriji Polazna strana

27    Religija i biznis   (Nikola Atanackovic, 14.11.2001 12:17:57)

  zelim da saznam nesto vise o uticaju religije na razvoj biznisa i menadzmenta u hriscanskim zemljamaOdgovor:

Još od samih početaka religija je bila uključena u svakodnevni život čovjeka. Dok god je čovjek svjestan uticaja i činjenice da je Bog gospodar i vlasnik prvo nas samih i naših talenata, taj i takav čovjek će biti blagosloven. Isto važi i za narode koji se istinski drže učenja i uputstava koja im Bog daje. U istoriji je poznata jevrejska nacija, koja je bila blagoslovena dok se držala Božijih uredaba; ona te blagoslove osjeća i dan danas u materijalnom pogledu, a posebno njeni pojedinci koji su rasuti po čitavom svijetu i drže u svojim rukama većinski kapital. Danas ne postoji u svetu zemlja koja se u potpunosti drži Božijih uputstava. Mi danas na žalost imamo obrnuti slučaj, strašno i pogubno odvajanje od izvornih biblijskih učenja, a prihvatanje mnogobožačkih i idolopokloničkih običaja. To sve za krajnju posledicu ima duhovni mrak, smisaonu dezorijentaciju, i tešku ekonomsku i socijalnu krizu i nemaštinu, kakva je, na žalost, već stotinama godina prisutna i kod nas. Mada se mi još uvijek, što je još tragičnije, zavaravamo sa nepostojećim ili onim što je samo na papiru hrišćanstvo, i već stotinama godina slavimo nepostojeće fizičke, radne i duhovne pobjede, pa tu tradiciju nismo ni do danas napustili. Sve dok se stvarno ne osvestimo i pogledamo istini u oči nema nam napretka bilo koje vrste.

Zvezdan Raičević