Spisak i pretraga ove kategorije Novi prilog u ovoj kategoriji Polazna strana

18    Slave   (Neda Vidakovic, 12.10.2001 20:16:45)

  Poreklo slavljenja Srpske SlaveOdgovor:

Slava je običaj koji, na žalost, nema hrišćansku podlogu, nego je čisto paganskog porekla. Počeci datiraju negdje u srednjem veku. Tada je naš srpski narod jako patio od turskog jarma, pa su kako je koja porodica ili pleme bivalo oslobođeno uzimali po savjetu ili nagovoru Crkve određeni dan za slavljenje, i to isti dan koji je već bio slavljen kod mnogobožaca, pa mu je samo dato hrišćansko ime. Primera radi, grčkog boga mora zamenio je sv. Nikola; nekom ratniku Mihailu iz srednjeg veka koji je po legendi pobedio zver dato je hrićansko ime Mihailo koje zapravo simboliše Isusa Hrista, što predstavlja skrnavljenje stvarnih biblijskih ličnosti i njihovog značenja. Isti slučaj je i sa mitskim zaštitnikom vukova, koji je inkarniran u ličnosti sv. Save, koga mnogi ljudi danas, na žalost, više slave i obožavaju nego nebeskog Boga, Stvoritelja svega vidljivog i nevidljivog.

Zatim, kultne radnje koje se upražnjavanju na slavama, razgovori, jedenje i pijenje, koje je zapravo i glavna svrha tih sastajanja, nam jasno i glasno govore da Biblijski Bog nema nikakve veze sa slavama.

Zvezdan Raičević