Spisak priloga u ovoj kategoriji Polazna strana

1    Osnove vere   (BOGDANOVIC GORAN, 19.7.2001 22:00:19)

  Na cemu se zalaze Pravoslavna vera ? Dali moze vera u boga da cuva od crne magije i uroka ,mislim na pravoslavjle.Odgovor:

Pitanja koja ste postavili su veoma interesantna i odgovaranje na njih traži puno vremena. Pokušaću ipak ukratko da Vam odgovorim na ova pitanja.

Najkompletniji, a ujedno i najkraći odgovor na prvo pitanje glasi:
1. VERUJEM U JEDNOGA BOGA
2. KOJI GOVORI KROZ PROROKE (Sveto Pismo)
3. VERUJEM U JEDNOGA GOSPODA (Sina Božijega, Isusa Hrista)
4. KOJI ĆE OPET DOĆI
5. KOJI ĆE SUDITI ŽIVIMA I MRTVIMA
6. VERUJEM U DUHA SVETOG (treće lice Božanstva)
7. VERUJEM U JEDNU SVETU VASELJENSKU CRKVU
8. ČEKAM VASKRSENJE MRTVIH I ŽIVOT BUDUĆEG VEKA

Na svaku od ovih tačaka postoje opširni odgovori poduprti stihovima iz Svetoga Pisma. Ukoliko Vas interesuje neka od ovih tačaka ili sve, odgovorite mi šta Vas konkretno interesuje.

Što se tiče drugog dela pitanja, potrudićemo se da damo odgovor u saradnji sa Svetim Pismom. Kao prvo, divno ste konstatovali da VERA U BOGA može nas sačuvati od svakog zla. Što se tiče crkve kao ustanove, ona nas ne može sačuvati ni od kakvoga zla. Takođe je jako bitno da znamo da nas ni jedan smrtan čovek (a svi su ljudi smrtni "Jer svi sagriješiše i izgubili su slavu Božiju." - Rimljanima 3,23.) ne može spasiti od zla kao što je crna magija ili urok.

Postoji jedan divan događaj opisan u Svetome Pismu koji govori o neuspešnosti bacanja čini na one koji pripadaju Bogu. Taj događaj je opisan u 4.Mojsijevoj od 22. glave sve do kraja 24. glave. Za mene je najupečatljiviji stih iz 23. glave broj 23: "Jer nema čini na Jakova ni vračanja na Izrailja; u ovo doba govoriće se o Jakovu i o Izrailju, šta je UČINIO BOG."

Bog nas poziva da se ne družimo sa onima koji se bave crnom magijom, bajanjem, urocima i slično, a takođe da i sami ne činimo slična zlodela. To nam je jasno stavio do znanja preko Mojsija koji je zapisao u 5. Knjizi sledeći savet: "Neka se ne nađe u tebe koji bi vodio sina svojega ili kćer svoju kroz oganj, ni vračar, ni koji gata po zvijezdama (horoskop), ni koji gata po pticama, ni uročnik, ni bajač, ni koji se dogovara sa zlijem duhovima, ni opsjenar, ni koji pita mrtve. Jer je gad pred Gospodom ko god tako čini, i za take gadove tjera te narode Gospod Bog tvoj ispred tebe. DRŽI SE SA SVIJEM GOSPODA BOGA SVOJEGA." - 5. Mojsijeva 18,10-13.

Oružje koje je Bog ostavio svima nama u borbi protiv ovoga zla se zove MOLITVA. Molitva je razgovor sa Bogom kao s Prijateljem. U molitvi mi možemo Bogu da kažemo sve što nas muči, boli, raduje, čini srećnim. Možemo Mu reći sve naše probleme, brige, želje, zahteve, predloge. Tražiti od Njega zaštitu, brigovodstvo, savete, uputstva. A bitno je u molitvi PROSLAVLJATI BOGA zahvaljivanjem za sve dobro koje nam je dao. Navešću samo nekoliko stihova iz Svetoga Pisma koji jasno podupiru da je molitva najjače oružje u borbi protiv svakoga zla.

"A ovaj se rod izgoni samo molitvom i postom." Matej 17,21. Možete pročitati i reči u Poslanici Efescima glava 6,11-18.

Milenko Vučetić