Prethodna tema Тројство Sledeca tema

Списак тема

Сличне теме: Бог Отац, Исусова божанска природа, Свети Дух

1 Мој. 1:26 1 Мој. 3:22 Иса. 6:3 Иса. 6:8 Иса. 42:1 Иса. 48:16
Иса. 61:1-3 Иса. 63:9 Мат. 1:18 Мат. 1:20 Мат. 3:11 Мат. 12:28
Мат. 28:19 Лука 1:35 Лука 3:22 Лука 4:1 Лука 4:14 Јован 1:32-33
Јован 3:34-35 Јован 7:39 Јован 14:16-17 Јован 14:26 Јован 15:26 Јован 16:7
Јован 16:13-15 Јован 20:22 Дела 1:2-5 Дела 2:33 Дела 10:36-38 Рим. 1:3-4
Рим. 8:9-11 Рим. 8:26-27 1 Кор. 2:10-11 1 Кор. 6:19 1 Кор. 8:6 1 Кор. 12:3-6
2 Кор. 1:21 2 Кор. 3:17 2 Кор. 13:13 Гал. 4:4 Гал. 4:6 Филиб. 1:19
Кол. 2:2 2 Сол. 2:13-14 2 Сол. 2:16 1 Тим. 3:16 Титу 3:4-6 Јевр. 9:14
1 Пет. 1:2 1 Пет. 3:18 1 Јов. 5:6 Откр. 4:8