Prethodna tema Служење Sledeca tema

Списак тема

Сличне теме: Позив на службу

Мат. 20:26-28 Мат. 23:11 Мар. 9:35 Мар. 10:43-45 Лука 22:26-27 Јован 13:12-15
Рим. 15:1 1 Кор. 9:18-22 1 Кор. 10:24 2 Кор. 4:5 2 Кор. 8:9 Гал. 6:10
Филиб. 2:5-8