Prethodna tema Понизност Sledeca tema

Списак тема

Сличне теме: Пожртвованост

Јов 22:29 Псал. 9:12 Псал. 10:17 Псал. 22:26 Псал. 25:9 Псал. 37:11
Псал. 69:32 Псал. 86:1 Псал. 131:1 Псал. 138:6 Псал. 147:6 Псал. 149:4
Приче 3:34 Приче 10:8 Приче 11:2 Приче 15:33 Приче 16:19 Приче 18:12
Приче 22:4 Приче 27:2 Приче 29:23 Приче 30:32 Проп. 5:2 Иса. 29:19
Иса. 51:1 Иса. 57:15 Иса. 66:2 Јер. 45:5 Језек. 16:63 Мих. 6:8
Мат. 5:3 Мат. 11:29 Мат. 18:3-4 Мат. 20:26 Мат. 23:12 Лука 1:52
Лука 6:20 Лука 10:21 Лука 14:10 Лука 17:10 Лука 18:13-14 Лука 22:26-27
Јован 13:14 Рим. 11:20 Рим. 12:3 Рим. 12:10 Рим. 12:16 1 Кор. 1:28
1 Кор. 3:18 1 Кор. 10:12 1 Кор. 13:4 2 Кор. 11:30 2 Кор. 12:6 2 Кор. 12:10
Гал. 5:26 Гал. 6:14 Ефес. 4:2 Ефес. 5:21 Филиб. 2:3-11 Кол. 3:12
Јаков 1:9 Јаков 3:1 Јаков 4:6 1 Пет. 5:5-6