Prethodna tema Десет заповести Sledeca tema

Списак тема

Сличне теме: Заповести у Посланицама, Исусове заповести

2 Мој. 20:1-17 2 Мој. 24:12 2 Мој. 31:18 2 Мој. 32:16 2 Мој. 34:27-29 2 Мој. 40:20
5 Мој. 4:13 5 Мој. 5:4-22 5 Мој. 9:10 Ос. 8:12 Мат. 19:18-19 Мат. 22:34-40
Лука 10:25-28 Рим. 13:8-10