Prethodna tema Однос послодавца према раднику Sledeca tema

Списак тема

3 Мој. 19:13 3 Мој. 25:6 3 Мој. 25:43 5 Мој. 5:14 5 Мој. 15:18 5 Мој. 24:14-15
Јов 7:1-3 Јов 14:1 Јов 14:6 Јов 31:13-15 Приче 22:16 Приче 29:21
Јер. 22:13 Мал. 3:5 Мат. 10:10 Лука 10:7 Лука 15:15 Рим. 4:4
Ефес. 6:9 Кол. 4:1 1 Тим. 5:18 Филим. 1:15-16 Јаков 5:4