Prethodna tema Исусов други долазак Sledeca tema

Списак тема

Јов 19:25 Мат. 16:27-28 Мат. 23:39 Мат. 24:3 Мат. 24:27 Мат. 24:30-31
Мат. 24:37-39 Мат. 24:42-44 Мат. 25:6 Мат. 25:10 Мат. 25:13 Мат. 25:19
Мат. 25:31 Мат. 26:64 Мар. 9:1 Мар. 13:27 Мар. 13:32 Мар. 13:35-36
Мар. 14:62 Лука 9:26-27 Лука 12:37-40 Лука 17:30 Лука 18:8 Лука 19:12-13
Лука 19:15 Лука 21:27-36 Јован 14:3 Јован 14:28-29 Дела 1:11 Дела 3:20
1 Кор. 1:7-8 1 Кор. 4:5 1 Кор. 11:26 1 Кор. 15:23 Филиб. 3:20-21 Филиб. 4:5
Кол. 3:4 1 Сол. 1:10 1 Сол. 2:19 1 Сол. 3:13 1 Сол. 4:15-17 1 Сол. 5:2-3
1 Сол. 5:23 2 Сол. 1:7-10 2 Сол. 2:1-3 2 Сол. 2:5 2 Сол. 2:8 2 Сол. 3:5
1 Тим. 6:14-15 2 Тим. 4:1 2 Тим. 4:8 Титу 2:13 Јевр. 9:28 Јаков 5:7-9
1 Пет. 1:7 1 Пет. 1:13 1 Пет. 4:13 1 Пет. 5:4 2 Пет. 1:16 2 Пет. 3:3-4
2 Пет. 3:10-12 1 Јов. 2:28 1 Јов. 3:2 Јуда 1:14 Откр. 1:7 Откр. 3:11
Откр. 16:15 Откр. 22:12 Откр. 22:20